Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesNGOs for Biodiversity Conservation Aktivitete

Leksion i hapur për Zonat e Mbrojtura në Universitetin “Fan Noli”, Korçë

Takimi i radhës i leksioneve të hapura u mbajt në Universitetin “Fan S. Noli” në Korçë. Ky leksion përfshiu temën kritike të ndryshimit të kufijve të Zonave të Mbrojtura (ZM) dhe pasojave thelbësore për integritetin ekologjik dhe qeverisjen e ardhshme. Në një botë që përballon sfidat e jashtëzakonshme mjedisore, arsimi dhe advokacia janë shfaqur si […]

CategoriesNGOs for Biodiversity Conservation Aktivitete

“Mbështesim konservimin: Leksion i hapur në Universitetin “Marin Barleti” mbi Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë”

5 Qershor 2023,Tiranë. Në festimin e Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit, u mbajt leksioni i hapur me temën “Procesi i Rishikimit të Kufijve të Zonave të Mbrojtura në Shqipëri” në Universitetin “Marin Barleti”  në Tiranë. Kjo ngjarje u organizua në bashkëpunim nga EcoAlbania, Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë (AOS) dhe ekspertët ligjorë nga ResPublica, me qëllim nxitjen […]

CategoriesNGOs for Biodiversity Conservation Aktivitete

Promovimi i Mbrojtjes së Biodiversitetit: Leksion i Hapur në Universitetin e Elbasanit

Së fundmi, organizatat e përkushtuara në mbrojtjen e biodiversitetit zhvilluan një leksion të hapur për studentët në Universitetin e Elbasanit. Koalicioni i Organizatave për Zonat e Mbrojtura  përqendroi vëmendjen në temën “Procesi dhe sfidat e Rishikimit të Zonave të Mbrojtura në Shqipëri”. Kjo nismë arsimore synoi të informonte studentët dhe stafin akademik rreth rishikimit të […]

CategoriesNGOs for Biodiversity Conservation Aktivitete

Seanca e dytë e gjyqit për Rezervatet Natyrore të Menaxhuara/Parqet natyrore (kategoria IV)

U mbajt seanca e dytë e gjyqit në lidhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 60, datë 26.1.2022, “Për Shpalljen e Ekosistemeve Natyrore, Rezervateve Natyrore/Parqeve të Menaxhuara Natyrore (Kategoria IV),” në Gjykatën Administrative të Apelit. 11 Organizata të Shoqërisë Civile të Mjedisit  kanë ndërmarrë veprime ligjore kundër autoriteteve publike për të sfiduar anulimin […]

CategoriesNGOs for Biodiversity Conservation Aktivitete

Sfidat për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri: Nis Beteja Ligjore

Gjykata Administrative e Apelit në Tiranë u mblodh për dëgjimin fillestar në lidhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 60, datë 26 Janar 2022, me titull “Për Shpalljen e Ekosistemeve Natyrore, Rezervateve Natyrore/Parqeve të Menaxhuara Natyrore (Kategoria IV)”. Ky dëgjim nisi nga një denoncim i dorëzuar nga 11 organizata të shoqërisë civile të […]

CategoriesNjoftime për shtyp

51 organizata të shoqërisë civile dhe institucione akademike me deklaratë të përbashkët për zonat e mbrojtura

Ky është një moment që formëson të ardhmen e Zonave të Mbrojtura në Shqipëri, ku 51 Organizata të Shoqërisë Civile, kombëtare dhe ndërkombëtare, që operojnë në fushën e mbrojtjes së natyrës dhe institucione akademike-kërkimore të shkencave natyrore, bashkuan forcat dhe përpjekjet drejt një angazhimi të palëkundur gjithëpërfshirës dhe elastik. synon të ndikojë në instancat politike dhe vendim-marrëse në mënyrë që mbrojtja e mjedisit të ketë prioritet në axhendën e tyre.