Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesNjoftime për shtyp Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Progres Raporti i Komisionit Europian përgëzon krijimin e Parkut Kombëtar të Lumit të Egër Vjosa

++ KE i bën hirrje autoriteteve të marrin parasysh shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile për përcaktimin e kufijve të rrjetit për zonat e mbrojtura++ Tiranë, 28 korrik 2023. Në Progres Raportin e Komisionit Evropian për Shipërinë për vitin 2022, çështje të rëndësishme mjedisore u theksuan, duke përforcuar përpjekjet e shoqërisë civile dhe bërë thirrje […]

CategoriesNjoftime për shtyp

KE rekomandon çeljen e negociatave në një mjedis aspak “Evropian”

‘++ Raporti vjetor i Komisionit Evropian për Shqipërinë – Gjatë 2017, mjedisi mbeti një nga fushat më problematike ++ Komisioni Evropian publikoi dje Raportin e vitit 2017 për Shqipërinë, sipas të cilit mjedisi vazhdon të jetë një nga fushat më problematike.  Raporti thekson se Shqipëria megjithëse ka bërë disi progres sa i përket përafrimit të politikave dhe legjislacionit me acquis, duhet të bëjë përpjekje serioze për implementimin dhe zbatimin e tyre. Në raport theksohet se Shqipëria duhet ende të përparojë në fushën e përafrimit dhe implementimit të legjislacionit horizontal mjedisor.

CategoriesNe Media

Intervistë @Radio Tirana: nismat e fundit për mbrojtjen e Vjosës

Lumi Vjosa, një ndër pasuritë natyrore më me vlerë për Evropën është i rrezikuar tashmë nga ndërtimi i pakontrolluar i projekteve hidroenergjetike. Vizioni i organizatave mjedisore, banorëve dhe qeverisjes vendore për të ardhmen e lumit është shpallja e tij Park Kombëtar sipas standardeve Evropiane duke promovuar zhvillimin e qëndrueshëm nëpërmjet turizmit.

CategoriesNjoftime për shtyp

Parlamenti Evropian kërkon Park Kombëtar për Vjosën dhe të ndalen projektet e hidrocentraleve

Njoftim për shtyp nga EcoAlbania, RiverWatch dhe Euronatur. Tiranë, Vjenë, Radofzell, 17.02.2017. Në raportin e zgjerimit të Parlamentit Evropian, Parlamenti kritikon në mënyrë eksplicite Qeverinë Shqiptare në lidhje me politikat e saj mbi hidro-energjinë. Në qendër të kritikave të tij janë projektet e hidrocentraleve në Vjosë. Parlamentarët Evropian në mënyrë të veçantë kërkojnë të mos […]