Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Edukimi Mjedisor në Shkollat 9-vjeçare në Shqipëri

Një ditë ndryshe me fëmijët e shkollës Qendra “Ditë e Re”

Më 20 korrik, 2023 morëm pjesë në shkollën verore të Qendrës “Ditë e re” për një ditë ndryshe me fokus edukimin mjedisor. Është një mundësi për fëmijët që të përfshihen në aktivitete që mund të formësojnë të ardhmen e tyre. Gjatë aktivitetit u bë prezantim mbi rëndësinë e ujit dhe ndotjen e plastikës. Duke i […]

CategoriesAktivitete Edukimi Mjedisor në Shkollat 9-vjeçare në Shqipëri

Kampi veror III me fëmijët nga Tepelena: eksploratorët e vegjël të Vjosës

Dita e parë, 14 Korrik 2023. Fëmijë nga Tepelena, të moshave 8-14 vjeç u bënë pjesë e kampit veror të organizuar në Qendrën Kërkimore të Vjosës në Tepelenë. Ky kamp mirëpriti eksploratorët e vegjël jo vetëm për t’i argëtuar dhe për t’i mësuar, por dhe për t’i ndërgjegjësuar ata për ndotjen që mbeturinat mund t’i […]

CategoriesAktivitete Edukimi Mjedisor në Shkollat 9-vjeçare në Shqipëri

Dita Botërore e Mjedisit me fëmijët nga Dukati: Zgjidhje për ndotjen nga plastika

Dukat, 5 qershor 2023. Një numër prej 28 fëmijësh të klasës së 6, 7 dhe 8  të shkollës “Hasan Mehilli” morën pjesë në orën edukative zhvilluar me rastin e Ditës Botërore të Mjedisit. Këtë vit vjen me sloganin “Zgjidhje për ndotjen nga plastika”. Ora edukative nisi në formë bashkëbisedimi me nxënësit dhe ekipin e EcoAlbania […]

CategoriesAktivitete Edukimi Mjedisor në Shkollat 9-vjeçare në Shqipëri

Dita Evropiane e Parqeve me fëmijët nga Kota: Të ndërtojmë mbi rrënjët tona

Kotë, 24 Maj 2023. Fëmijë të shkollës 9 vjeçare të fshatit Kotë, Selenicë, u bënë pjesë e aktivitetit të organizuar në kuadër të Ditës Europiane të Parqeve në lumin Shushicë, degë e lumit Vjosa. Ky aktivitet kishte për synim jo vetëm argëtimin e fëmijëve, por edhe  edukimin dhe ndërgjegjësimin e tyre në lidhje me biodiversitetin […]

CategoriesAktivitete Edukimi Mjedisor në Shkollat 9-vjeçare në Shqipëri

Dita e Tokës: Investo në planetin tonë

Më datë 26 prill 2023, në kuadër të Ditës së Tokës u zhvillua një orë edukimi mjedisor me nxënësit e Kolegjit Turgut Ozal, ku fokusi ishte rëndësia e ruajtjes së biodiversitetit dhe aktivizimi i të rinjve në mbrojtjen e natyrës. Me anë të ushtrimeve dhe informacioneve mbi vlerat natyrore të vendit tonë, u zhvilluan diskutime […]

CategoriesAktivitete Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare

Shkolla Verore Ndërkufitare: Të rinjtë e Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi bashkohen për zhvillimin e rajonit të Alpeve

45 të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi u bënë pjësë e shkollës verore “Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare. EcoAlbania në bashkëpunim me partnerët ERA në Kosovë dhe Green Home në Malin e Zi zhvilluan shkollën verore në rajonin e Alpeve Dinarike Ndërkufitare