Leksion i hapur për Zonat e Mbrojtura në Universitetin “Fan Noli”, Korçë

Takimi i radhës i leksioneve të hapura u mbajt në Universitetin “Fan S. Noli” në Korçë. Ky leksion përfshiu temën kritike të ndryshimit të kufijve të Zonave të Mbrojtura (ZM) dhe pasojave thelbësore për integritetin ekologjik dhe qeverisjen e ardhshme.

Në një botë që përballon sfidat e jashtëzakonshme mjedisore, arsimi dhe advokacia janë shfaqur si mjete të fuqishme për të mbrojtur pasuritë tona natyrore dhe për të promovuar një të ardhme të qëndrueshme. Suksesi i serisë së leksioneve të hapura dhe diskutimeve të organizuara është një dëshmi për rëndësinë e angazhimit të gjeneratës së ardhshme të studentëve të pasionuar për çështje mjedisore, arkitektonike dhe ligjore.

Pika të rëndësishme të diskutimeve:

  1. Analiza e ndikimit në integritetin biologjik: Leksioni eksploroi efektet e parashikuara në integritetin biologjik të Zonave të Mbrojtura (ZM) si rezultat i procesit të rishikimit.Ai theksoi rëndësinë kryesore të mbrojtjes së këtyre rajoneve për biodiversitetin dhe ekuilibrin ekologjik.
  2. Rëndësia e shkencës në mbrojtjen e natyrës: Pjesëmarrësit u njohën me rolin e rëndësishëm që luan kërkimi dhe njohuria shkencore në përpjekjen për të mbrojtur dhe konservuar natyrën. Shkenca merr një rol kryesor në ofrimin e zgjidhjeve të bazuar në prova shkencore për ruajtjen e habitateve natyrore.
  3. Përqasje strategjike në rishikimin e Zonave të Mbrojtura: Leksioni përfshiu gjithashtu aspektet ligjore të procesit të rishikimit të ZM, duke përfshirë përqasjet strategjike për të siguruar mbrojtjen e tyre. Ekspertët ligjorë dhanë perspektivat e vlefshme në këtë aspekt të rëndësishëm të nismave të konservimit.

Gjatë leksioneve, u theksua roli thelbësor i partneriteteve bashkëpunuese midis organizatave jo-qeveritare, institucioneve akademike dhe autoriteteve qeveritare. Këto partneritete kanë treguar të jenë të domosdoshme në përmirësimin e efikasitetit të përpjekjeve tona të përbashkëta drejt një të ardhme të qëndrueshme.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN#VISAlbania dhe #COSV