Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesNe Media

New York Times liston Vjosën si një nga destinacionet më të mira natyrore për 2023

New York Times në një artikull të publikuar mbi destinacionet për tu vizituar në 2023, ka listuar edhe lumin Vjosa, duke e renditur atë të 8-in. Në këtë publikim Vjosa cilësohet si një nga destinacionet më të mira natyrore për tu vizituar në 2023, duke përmendur se së shpejti do të jetë edhe parku i parë kombëtar i një lumi të Egër në Evropë. 

CategoriesProjekte në zbatim

Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin në Shqipëri

EcoAlbania vjen me projektin vijues “Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin në Shqipëri” për të ndarë këtë përvojë me OJF-të kombëtare dhe rajonale si një aktor kryesor në ndërmarrjen dhe drejtimin e fushatave për mbrojtjen e natyrës.
Projekti synon zhvillimin e 2 manualeve dhe 2 videove të shkurtra për: Mjetet ligjore dhe Mjetet e ndërgjegjësimit mediatik për ruajtjen e natyrës, që do të përdoren nga OJQ-të për fushatat e tyre. Zhvillimi i këtyre mjeteve do të bazohet në përvojën e EcoAlbania’s me fushatën për mbrojtjen e lumit Vjosa.

CategoriesAktivitete

Peticion online: Vjosa Park Kombëtar, e vetmja mënyrë për të mbrojtur Vjosën.

Lumi i fundit i egër në Evropë është në rrezik dhe statusi “Park Kombëtar” është i vetmi nivel mbrojtjeje që mund ta shpëtojë. Pas një dekade përpjekjesh për të mbrojtur lumin Vjosa, mbështetësit e kauzës po mblidhen për t’i kërkuar Kryeministrit të Shqipërisë, shpalljen e Vjosës Park Kombëtar, sa më parë. Firmos peticionin dhe ndaje me miqtë, në mënyrë që të bashkohen sa më shumë njerëz në këtë përpjekje, për të mbrojtur atë që natyra ka krijuar në mijëra vite.