Seanca e dytë e gjyqit për Rezervatet Natyrore të Menaxhuara/Parqet natyrore (kategoria IV)

U mbajt seanca e dytë e gjyqit në lidhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 60, datë 26.1.2022, “Për Shpalljen e Ekosistemeve Natyrore, Rezervateve Natyrore/Parqeve të Menaxhuara Natyrore (Kategoria IV),” në Gjykatën Administrative të Apelit.

11 Organizata të Shoqërisë Civile të Mjedisit  kanë ndërmarrë veprime ligjore kundër autoriteteve publike për të sfiduar anulimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave nr. 59 dhe nr. 60. Gjatë seancës, palët e akuzës u përfaqësuan nga avokati Franc Terihati CLE, avokati Irena Dule Res Publica, dhe Besjana Shehu nga  AOS.

 Megjithatë, në anën e akuzës, as Këshilli i Ministrave as Këshilli Kombëtar i Territorit nuk patën një përfaqësues të pranishëm, dhe nuk u paraqitën pretendime kundërthënëse.

Trupi gjykues ne seancen e dyte gjyqesore. (c)AOS

Procedurat ligjore kishin përparuar nëpërmjet fazave të ndryshme, duke përfshirë dorëzimin e:

a) Denoncimit fillestar

b) Dëshmive të shkruara

c) Një kërkesë për të specifikuar subjektin e pretendimit, kundërshtimin e rishikimit të sipërfaqeve, kufijve dhe statusit të zonave, të cilat përfshinin Bredhi i Sotires, Korab-Koritnik, Qafeshtame, Syri i Kaltër, Bredhi i Kardhiqit, Gërmenj, Karaburun, Kune-Vain-Tale, Patok – Fushëkuqe – Ishëm, Liqeni i Shkodrës, dhe heqjen e 10 zonave të tjera.

d) Një kërkesë për zbatimin e aktit të realizimit

e) Dorëzime shtesë lidhur me legitimizimin e organizatave jo-fitimprurëse. Është vlerësuar se edhe Këshilli i Ministrave dhe Këshilli Kombëtar i Territorit nuk ishin prezentë gjatë kësaj seance. Gjithashtu, Dhoma e Avokatëve ka dorëzuar një kërkesë për thirrjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura si palë të treta. Sesioni i sotëm u shty për shkak të dorëzimeve shtesë të fundit lidhur me legitimizimin e organizatave jo-fitimprurëse, të cilat janë dorëzuar më 23.02.2023, por nuk janë dërguar te gjyqtari nga sekretariati.

Si rezultat, gjykata mori përgjegjësinë për njoftimin e Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Kombëtar të Territorit.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN#VISAlbania dhe #COSV