Koalicioni i OJF-ve për Mjedisin takohet me aktorët lokalë të Parkut Kombëtar Lurë – Mali i Dejës

9 Tetor 2023, Kamez. Koalicioni i OJF-ve për Mjedisin organizoi së fundmi një takim konsultativ të rëndësishëm për të trajtuar çështjen kritike të ri-zonimit në zonat e mbrojtura. Takimi mblodhi aktorët vendorë nga Zall Gjoçaj, të cilët ndanë pamjet dhe shqetësimet e tyre në lidhje me gjendjen aktuale të rajonit.

Diskutimi kryesor u përqëndrua në ndikimin e ri-zonimit në Parkun Kombëtar të Zall Gjoçaj dhe zonat e tij përreth. Pjesëmarrësit shprehen shqetësimet e tyre në lidhje me efektet e mundshme negative në mjedis, florën dhe faunën, si dhe komunitetet vendase. Ata gjithashtu theksuan aktivitetet e ndryshme që po ndodhin në zonë që mund të përkeqësojnë këto shqetësime.

Po ashtu, procedurat ligjore që kishin synim të kundërshtonin këtë vendim të dukshëm të papërfshirë u diskutuan gjerësisht gjatë takimit. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e veprimeve ligjore për të mbrojtur dhe ruajtur trashëgiminë natyrore të Zall Gjoçaj.

Znj. Irena Dule, eksperte Ligjore në ResPublica, informoi komunitetin lokal mbi proceset ligjore që janë ndërrmarë në lidhje me zonat e mbrojtura,në mënyrë që anëtarët e komunitetit të ndërmarrin veprimet e duhura.

Ky takim konsultativ shërbeu si një platformë për të bërë përpjekje të përbashkëta, shkëmbuar ide dhe strategji efektive për të adresuar sfidat e ri-zonimit në zonat e mbrojtura. Negociatat dhe angazhimi i treguar nga të gjithë pjesëmarrësit pasqyrojnë një vendosmëri të përbashkët për të mbrojtur këtë ekosistem të çmuar për brezat e ardhshëm.

Rikujtojmë se në Janar 2022, u miratuan dy Vendime të Këshillit të Ministrave, Vendimi Nr. 59 dhe Vendimi Nr. 60, të cilat ndryshojnë kufijtë dhe zonimin e Zonave të Monumenteve të Natyrës, kategoritë II dhe IV, në të gjithë territorin e vendit. Grupi i Organizatave Jo-Qeveritare për Mjedisin kritikoi fuqishëm këto ndryshime, i cilësonte ato të papërshtatshme dhe paralajmëronte për ndikimin e tyre të gjerë dhe potencialisht të përjetshëm në integritetin ekologjik të këtyre zonave të rëndësishme.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN#VISAlbania dhe #COSV