“Mbështesim konservimin: Leksion i hapur në Universitetin “Marin Barleti” mbi Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë”

5 Qershor 2023,Tiranë. Në festimin e Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit, u mbajt leksioni i hapur me temën “Procesi i Rishikimit të Kufijve të Zonave të Mbrojtura në Shqipëri” në Universitetin “Marin Barleti”  në Tiranë. Kjo ngjarje u organizua në bashkëpunim nga EcoAlbania, Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë (AOS) dhe ekspertët ligjorë nga ResPublica, me qëllim nxitjen e  studentëve të arkitekturës dhe të drejtësisë mbi rëndësinë e Zonave të Mbrojtura (ZM) në ruajtjen e biodiversitetit, kompleksitetin e rishikimit të kufijve dhe aspektet strategjike ligjore të përfshira.

Pika kyçe të diskutimit:

  1. Ruajtja e Integritetit Biologjik: Seminari nisi me një prezantim nga Kristi Bashmili, Koordinator i Projektit në AOS. Ai hulumtoi temën “Efekti i pritur në integritetin biologjik të ZM-ve pas ndryshimeve në kufijtë e tyre.” Prezantimi i Znj. Bashmili u ofroi pjesëmarrësve perspektiva të vlefshme mbi pasojat ekologjike të ndryshimit të kufijve të këtyre zonave të mbrojtura dhe theksoi ekuilibrin delikat mes ruajtjes dhe zhvillimit në peisazhin natyror të pasur të Shqipërisë.
  2. Roli i Organizatave të Shoqërisë Civile: Pas prezantimit të Znj. Bashmili, z. Olsi Nika, Drejtor Ekzekutiv i EcoAlbania, diskutoi mbi “Rolin e Organizatave të Shoqërisë Civile (OSC) në marrëveshje dhe rëndësinë e fushatave të lobimit dhe advokatisë me  qëllim ruajtjen e mjedisit.” Fjalimi i z. Nika theksoi rolin kyç që luajnë OSHC-të në formimin e politikave dhe në mbrojtjen e thesareve natyrore të Shqipërisë. Mesazhi i tij vuri në dukje fuqinë e veprimeve të përbashkëta në ruajtjen e mjedisit.
  3. Strategjitë Ligjore për Mbrojtjen e ZM-ve: Pjesa e tretë e leksionit “Njohja e strategjisë ligjore në emër të ZM-ve në Shqipëri,” u prezantua nga Znj. Elvana Tivari, avokate e ResPublica. Znj. Tivari ofroi perspektiva të vlefshme mbi sfidat dhe mundësitë ligjore të lidhura me mbrojtjen e ZM-ve. Prezantimi i saj përcolli strategjitë efektive të litigimit që mund të përdoren për të mbrojtur trashëgiminë natyrore të vendit. Kjo perspektivë ligjore tërhoqi interes të konsiderueshëm, veçanërisht te studentët e drejtësisë të pranishëm.

Leksioni mbi “Procesin e Rishikimit të Kufirit të Zonave të Mbrojtura në Shqipëri” shërbeu si një nxitje  për ngritjen e ndërgjegjësimit dhe angazhimit në ruajtjen e pasurive natyrore të Shqipërisë. Bashkëpunimi midis EcoAlbania, AOS dhe ResPublica tregoi rëndësinë e përpjekjeve multidisiplinare në adresimin e çështjeve të ndërlikuara mjedisore.

Ndërsa studentët e arkitekturës dhe të drejtësisë treguan një interes të thellë në këto tematika të rëndësishme, është evidente që angazhimi për ruajtjen e Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë mbetet i fortë në brezin e ardhshëm të udhëheqësve dhe avokatëve. Ky leksion tregoi vendosmërinë e organizatave dhe individëve që punojnë për mbrojtjen e biodiversitetit unik të Shqipërisë dhe përforcuar besimin se me dije, bashkëpunim dhe advokaci ligjore, kombi mund të vazhdojë të çmojë dhe mbrojë trashëgiminë e tij natyrore të pakrahasueshme.