Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesNe Media

New York Times liston Vjosën si një nga destinacionet më të mira natyrore për 2023

New York Times në një artikull të publikuar mbi destinacionet për tu vizituar në 2023, ka listuar edhe lumin Vjosa, duke e renditur atë të 8-in. Në këtë publikim Vjosa cilësohet si një nga destinacionet më të mira natyrore për tu vizituar në 2023, duke përmendur se së shpejti do të jetë edhe parku i parë kombëtar i një lumi të Egër në Evropë. 

CategoriesAktivitete

Historia e fushatës së Vjosës, takimi me organizatat mjedisore në Greqi

Takimi u mbajt në menyrë virtuale për shkak të vendndodhjeve të ndryshme të organizatave mjedisore. Pas prezantimit të fushatës së “Lumit të fundit të eger të Europes” u mbajt seksioni pyetje pergjigje ku u diskutua më në detaje rreth fushatës. Pjesmarresit gjithashtu prezantuan organizaten e tyre dhe fushatat apo projektet në të cilat janë të angazhuar duke nxitur kështu një diskutim frytdhënës mes njëri-tjetrit.

CategoriesNjoftime për shtyp

QEVERIA SHQIPTARE NËNSHKRUAN ANGAZHIMIN PËR SHPALLJEN E PARKUT KOMBËTAR TË LUMIT TË EGËR TË VJOSËS

Shqipëria ndëmerr një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes së lumit Vjosa duke nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për Parkun Kombëtar të Lumit të Egër Vjosa. 
Tiranë, 13 qershor 2022. Pas dhjetë vitesh aksioni të përkushtuar nga komunitetet lokale, aktivistët mjedisorë dhe shkencëtarët për të mbrojtur përgjithmonë lumin Vjosa dhe degët e tij, sot qeveria shqiptare ndërmori hapin historik për të nënshkruar një marrëveshje për krijimin e Parkut Kombëtar të Lumit të Egër të Vjosës.

CategoriesAktivitete Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

EcoAlbania ndan eksperiencën e fushatës së Vjosës me OSHC-të mjedisore në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë

Më datën 18 dhe 19 Maj 2022, u zhvilluan 2 forumet e rradhes me temën “Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin” në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovës.  

Në bashkëpunim me organizatën EkoSvest, EcoAlbania ndau eksperiencën e saj për fushatën e Vjosës me kolegët në Shkup. Ekipi ynë u ndal në punën e bërë me median dhe strategjinë ligjore të ndjekur në rastin e Vjosës si një rast suksesi dhe motivimi për aktivistët dhe organizatat në rajon. 
Rëndësi të veçantë iu dha taktikave dhe perpjekjeve të vazhdueshme për të ndaluar 2 hidrocentralet, të Poçemit dhe Kalivaçit, mbrojtjes së lumit Vjosa dhe degëve të saj si dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese apo mënyrës së transmetimit të mesazheve. Gjatë takimit u ngrit si çeshtje mungesa e bashkëpunimit midis organizatave dhe mbështetja kundrejt njëra tjetrës.

CategoriesAktivitete Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

EcoAlbania nisi Turin e Forumeve “Fushata e Vjosës- frymëzim për aktivizmin” në Ballkan

Forumi i parë u zhvillua më 29 prill 2022 në Tiranë në ambjentet e Heinrich Böll Foundation. Pjesmarrës në takim ishin 12 organizata të shoqërisë civile, një përzierje midis aktivistëve, të rinjve të cilët synojnë të rrisin njohuritë e tyre dhe personave të cilën kane investuar vite në mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit.

CategoriesNjoftime për shtyp

Vjosa, ende jo një Park Kombëtar. Vendimi i qeverisë siguron mbrojtje të pamjaftueshme

Tiranë, 27 janar 2022. Dje, qeveria shqiptare shpalli lumin Vjosa Park Natyror (kategoria IV e zonave të mbrojtura) në vend të shpalljes së saj Park Kombëtar siç kërkohet prej vitesh nga aktivitestët. Parku Natyror nuk është i njejtë me Parkun Kombëtar. Kategoria e Parkut Natyror nuk e mbron lumin Vjosa dhe degët e saj nga shaktërrimi dhe nuk ofron të njejtat mundësi për zhvillimin e eko-turizmit në zonë siç do të bënte Parku Kombëtar (kategoria II e zonave të mbrojtura).