Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete

Historia e fushatës së Vjosës, takimi me organizatat mjedisore në Greqi

Takimi u mbajt në menyrë virtuale për shkak të vendndodhjeve të ndryshme të organizatave mjedisore. Pas prezantimit të fushatës së “Lumit të fundit të eger të Europes” u mbajt seksioni pyetje pergjigje ku u diskutua më në detaje rreth fushatës. Pjesmarresit gjithashtu prezantuan organizaten e tyre dhe fushatat apo projektet në të cilat janë të angazhuar duke nxitur kështu një diskutim frytdhënës mes njëri-tjetrit.

CategoriesRaporte

Studimi i ri: Biodiversiteti, ndikimet e mundshme dhe kuadri ligjor për zhvillimin e energjisë hidrike mbi lumin Vjosa

Ky studim nga njëra anë nxjerr në pah vlerat e shtratit të lumit Vjosa si një nga pikat e pakta referuese mbi pellgjevt lymore më dinamike në Europë dhe nga ana tjetër vë në dukje shkatërrimin kolosal që digat mund të kenë mbi shtratin e lumit. Vetëm një digë e vetme do ta shkatërronte në mënyrë të konsiderueshme vazhdimësinë ekologjike të një lumi të pacënuar.

CategoriesNjoftime për shtyp

Zhvillim i qëndrueshëm, jo ‘të dalë ku të dalë’ – në shënjestër HEC-et

Para disa javësh u diskutua në Tiranë një draft strategji rajonale për hidroenergji të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor. Ndër të tjera, një listë prej 44 projekte HEC-esh më të mëdha se 10 MW nga Shqipëria ishin përzgjedhur nga ekspertë të BE-së dhe renditur me një shkallë përparësie për t’u mbështetur për ndërtim në vitet në vazhdim. Është pozitive dhe me shumë rëndësi vendosja në krye dhe me përparësi për riparimin e HEC-eve ekzistuese.

 

CategoriesNjoftime për shtyp

Rishqyrtohet projekti për HEC-in e Kalivaçit-Vjosa në rrezik

‘++Qeveria shqiptare ri-hap procedurën për koncesionin e HEC-it të Kalivaçit++OJF-të kundërshtojnë këtë vendim++Tirana, Vienna, Radofzell 31 maj 2017. Pas 20 vjetësh zvarritje dhe shtyrje të punimeve, Qeveria Shqiptare vendosi të anulojë kontratën me kompaninë italiane Kalivaçi Green Energy për hidrocentralin e papërfunduar të Kalivaçit në Vjosë. Menjëherë, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ri-hapi procedurat për dhënien e një koncesioni të ri. Kompanitë e interesuara mund të aplikojnë për të ndërtuar këtë hidrocentral deri më 18 korrik 2017, sipas kritereve të përcaktuara në ligj.

CategoriesNjoftime për shtyp Stop urbanizimit të PK Divjakë-Karavasta

Organizatat Kombëtare dhe Ndërkombëtare në Mbrojtje të Parkut Kombëtar “Divjakë-Karavasta”

Divjakë, datë 28 maj 2017.  Organizatat mjedisore kombëtare dhe ndërkombëtare i bëjnë thirrje qeverisë shqiptare të mos lejojë urbanizimin e Parkut Kombëtar “Divjakë-Karavasta“ dhe të garantojë mbrojtjen që i takon sipas Ligjit të Zonave të Mbrojtura dhe Konventave Ndërkombëtare të ratifikuara nga vendi ynë.Njoftimi për planet e kompanisë Mabetex për të ndërtuar një qendër të re urbane në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta, ka shqetësuar shumë organizata me fokus mbrojtjen e natyrës, të cilat e kanë ngritur zërin kundër këtij plani shkatërrues për ligatinat më të rëndësishme në detin Adriatik.