Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Java shkencore e Vjosës 2023: Vlerësimi i deltës së parkut kombëtar të lumit të egër Vjosa

++ Grupi i shkencëtarëve nga Shqipëria dhe Austria vlerësojnë deltën e lumit Vjosa ++ Të dhënat do të evidentojnë vlerat e deltës në funksion të përfshirjes së saj në parkun kombëtar të Vjosës++ Nartë, Vlorë, 24-28 Prill 2023. Një ekip ndërdisiplinor shkencëtarësh vendas dhe ndërkombëtarë, nga Shqipëria dhe Austria, me fusha të ndryshme kërkimi, vlerësuan […]

CategoriesAktivitete ESPID4Vjosa

Java e dytë shkencore në Vjosë: Vlerësimi i hidrologjisë, gjeomorfologjisë dhe biodiversitetit

Gjatë datave 19-26 shtator, 2022 u zhvillua java e dytë shkencore në pellgun e Vjosës. Kjo ishte një javë kërkimore ndërdisiplinore dhe bashkëpunuese me përfaqësues të të gjitha ekipeve nga projekti VjoSusDev dhe ekipit të projektit ESPID4Vjosa Në këtë vizitë morën pjesë gjithsej 46 persona, të cilët ishin pjesë e ekipit ESPID4Vjosa, ekspertë dhe studentë […]

CategoriesAktivitete

Historia e fushatës së Vjosës, takimi me organizatat mjedisore në Greqi

Më datën 15 Qershor 2022, u zhvillua forumi “Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin” me organizatat mjedisore në Greqi.  Takimi u mbajt në menyrë virtuale për shkak të vendndodhjeve të ndryshme të organizatave mjedisore. Pas prezantimit të fushatës së “Lumit të fundit të eger të Europes” u mbajt seksioni pyetje pergjigje ku u diskutua […]

CategoriesRaporte

Studimi i ri: Biodiversiteti, ndikimet e mundshme dhe kuadri ligjor për zhvillimin e energjisë hidrike mbi lumin Vjosa

Ky studim nga njëra anë nxjerr në pah vlerat e shtratit të lumit Vjosa si një nga pikat e pakta referuese mbi pellgjevt lymore më dinamike në Europë dhe nga ana tjetër vë në dukje shkatërrimin kolosal që digat mund të kenë mbi shtratin e lumit. Vetëm një digë e vetme do ta shkatërronte në mënyrë të konsiderueshme vazhdimësinë ekologjike të një lumi të pacënuar.

CategoriesNjoftime për shtyp

Zhvillim i qëndrueshëm, jo ‘të dalë ku të dalë’ – në shënjestër HEC-et

Para disa javësh u diskutua në Tiranë një draft strategji rajonale për hidroenergji të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor. Ndër të tjera, një listë prej 44 projekte HEC-esh më të mëdha se 10 MW nga Shqipëria ishin përzgjedhur nga ekspertë të BE-së dhe renditur me një shkallë përparësie për t’u mbështetur për ndërtim në vitet në vazhdim. Është pozitive dhe me shumë rëndësi vendosja në krye dhe me përparësi për riparimin e HEC-eve ekzistuese.

CategoriesNe Media

Rihapja e koncensionit të Kalivaçit shuan shpresat për një Vjosë pa hidrocentrale

Qeveria shqiptare ka anuluar punimet e hidrocentralit të Kalivaçit nga kompania Kalivaçi Green Energy e biznesmenit italian Becchetti, megjithatë Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka nisur menjëherë procedurat për gjetjen e një investitori të ri në Kalivaç. Lumi i fundit i egër në Europë, Vjosa, po rrjedh aktualisht i lirë nga HEC-et të paktën për […]