Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje AKTIV II – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje Njoftime për shtyp

Zyrtarizohet nisma e shoqërisë civile për ndryshimin e ligjit të koncesioneve për HEC-et

EcoAlbania ka dërguar zyrtarisht kërkesën për ndryshime në Ligjin nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” duke përcjellë zërin e disa organizatave mjedisore, ekspertëve, përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe banorëve të prekur nga zhvillimi projekteve hidro-energjetike.

CategoriesNe Media AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Nisma për ndryshmie në ligjin e koncesioneve për HEC-et në media

Organizatat mjedisore kombëtare dhe vendore së bashku me ekspertë ligjorë dhe mjedisorë kanë ndërmarrë nismën ligjore të qytetarëve për ndryshime në paketën ligjore të koncesioneve për HEC-et. Ata kanë bërë një analizë të thellë të planeve, strategjive dhe legjislacionit kombëtar të 4 sektorëve: atë të energjisë, turizmit, mjedisit dhe ujit, në frymën e përafrimit të […]

CategoriesNjoftime për shtyp AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Shoqëria civile ndërmerr nismën për ndryshimin e ligjit për koncesionet e HEC-eve në Shqipëri

Organizatat mjedisore kombëtare dhe lokale së bashku me ekspertë të ligjit dhe të mjedisit kanë ndërmarrë nismën ligjore qytetare për ndryshime në paketën ligjore të koncesioneve për HEC-et. Ata kanë bërë një analizë thellë  të planeve, strategjive dhe legjislacionit kombëtar të 4 sektorëve: atë të energjisë, turizmit, mjedisit dhe ujit, në frymën e përafrimit të tyre me legjislacionin e BE

CategoriesAktivitete AKTIV II – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Vijojnë forumet lokale në kuadër të nxitjes së nismës ligjore qytetare mjedisore – Mbahet takimi i dytë në Tepelenë

Në vijim të veprimtarisë lobuese dhe advokuese për përmirësimin e legjislacionit për koncesionet e HEC-eve në Shqipëri, Eco Albania ka vijuar me zhvillimin e forumeve lokale me Organizatat Shoqërisë Civile, Njësitë e Qeverisjes Vendore, ekspertë dhe autoritetet lokale mjedisore.

Më datë 23 Qershor 2018 u zhvillua takimi i dytë në Tepelenë, me pjesëmarrës organizatat lokale mjedisore, ekspertë të mjedisit, përfaqësues të Bashkive Tepelenë dhe Memaliaj, DRM Gjirokastër, Prefektura e Qarkut Gjirokastër, gazetarë, etj.