Përditësim mbi Procesin e Ligjit për Rishikimin e Zonave të Mbrojtura: Forumi i Dytë

Më 12 Korrik 2023, Forumi i Dytë për Zonat e Mbrojtura u mbajt me qëllim ofrimin e përditësimeve të rëndësishme për palët e interesuara në procesin e ligjor lidhur me rishikimin e Zonave të Mbrojtura. Kjo ngjarje e rëndësishme shërbeu si një platformë për diskutime dhe përpjekje bashkëpunuese mes grupeve kyçe të interesit.

Gjatë këtij forumi, grupet e interesuara u informuan për procesin ligjor, duke përfshirë argumentet kritike të mbledhura nga organizata të njohura si EcoAlbania, Shoqata Ornitologjike Shqiptare (AOS), dhe Shoqata për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA). Këto organizata kanë luajtur një rol kyç në mbështetjen e veprimeve ligjore.

  1. Ekspertiza dhe përfaqësimi ligjor: Forumi paraqiti dimensionin ligjor të procesit të rishikimit, duke theksuar bashkëpunimin midis këtyre organizatave dhe përfaqësuesve ligjorë nga ResPublica dhe Qendra për Përmirësimin Ligjor (@CLE). Ky partneritet ka qenë instrumental në promovimin e mbrojtjes së zonave natyrore nëpërmjet rrugëve ligjore.
  2. Vazhdimin e Procesit të Ligjor: Pjesëmarrësit u përditësuan për përparimin e procesit gjyqësor lidhur me rishikimin e Zonave të Mbrojtura. Kjo fazë e procesit synon të adresojë çështjet kritike të ruajtjes së mjedisit nëpërmjet mjeteve ligjore.
  3. Angazhimi i Mediave: Forumi diskutoi gjithashtu rolin e rëndësishëm të mediave në procesin e rishikimit të Zonave të Mbrojtura. Përfaqësimi i mediave është jetik në ngritjen e ndërgjegjësimit publik dhe në promovimin e transparencës në këto çështje të rëndësishme.

Forumi i Dytë për Zonat e Mbrojtura nënvizoi rëndësinë e transparencës, bashkëpunimit dhe advokacisë ligjore në mbrojtjen e trashëgimisë natyrore të Shqipërisë. Me organizata, ekspertë ligjorë dhe mediume që punojnë në harmoni, përpjekjet e vazhdueshme për mbrojtjen e këtyre zonave të mbrojtura do të rezultojnë në sukses.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN#VISAlbania dhe #COSV