Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Ti japim zë mbrojtjes së lumenjve

Beteja kundër hidrocentraleve bashkon komunitetet nga e gjithë Shqipëria

Nën sloganin “T’i japim zë mbrojtjes së lumenjve” banorë të prekur nga projektet e hidrocentraleve, avokatë dhe aktivistë u mblodhën në konferencën e organizuar nga EcoAlbania në Tiranë, për të ndarë shqetësimet e tyre në lidhje me këto projekte dhe për t’u këshilluar nga ekspertë të mjedisit dhe avokatë mbi rrugët që mund të ndiqen për kundërshtimin e tyre.