Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete

Historia e fushatës së Vjosës, takimi me organizatat mjedisore në Greqi

Takimi u mbajt në menyrë virtuale për shkak të vendndodhjeve të ndryshme të organizatave mjedisore. Pas prezantimit të fushatës së “Lumit të fundit të eger të Europes” u mbajt seksioni pyetje pergjigje ku u diskutua më në detaje rreth fushatës. Pjesmarresit gjithashtu prezantuan organizaten e tyre dhe fushatat apo projektet në të cilat janë të angazhuar duke nxitur kështu një diskutim frytdhënës mes njëri-tjetrit.

CategoriesNjoftime për shtyp

QEVERIA SHQIPTARE NËNSHKRUAN ANGAZHIMIN PËR SHPALLJEN E PARKUT KOMBËTAR TË LUMIT TË EGËR TË VJOSËS

Shqipëria ndëmerr një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes së lumit Vjosa duke nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për Parkun Kombëtar të Lumit të Egër Vjosa. 
Tiranë, 13 qershor 2022. Pas dhjetë vitesh aksioni të përkushtuar nga komunitetet lokale, aktivistët mjedisorë dhe shkencëtarët për të mbrojtur përgjithmonë lumin Vjosa dhe degët e tij, sot qeveria shqiptare ndërmori hapin historik për të nënshkruar një marrëveshje për krijimin e Parkut Kombëtar të Lumit të Egër të Vjosës.

CategoriesAktivitete Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

EcoAlbania ndan eksperiencën e fushatës së Vjosës me OSHC-të mjedisore në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë

Më datën 18 dhe 19 Maj 2022, u zhvilluan 2 forumet e rradhes me temën “Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin” në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovës.  

Në bashkëpunim me organizatën EkoSvest, EcoAlbania ndau eksperiencën e saj për fushatën e Vjosës me kolegët në Shkup. Ekipi ynë u ndal në punën e bërë me median dhe strategjinë ligjore të ndjekur në rastin e Vjosës si një rast suksesi dhe motivimi për aktivistët dhe organizatat në rajon. 
Rëndësi të veçantë iu dha taktikave dhe perpjekjeve të vazhdueshme për të ndaluar 2 hidrocentralet, të Poçemit dhe Kalivaçit, mbrojtjes së lumit Vjosa dhe degëve të saj si dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese apo mënyrës së transmetimit të mesazheve. Gjatë takimit u ngrit si çeshtje mungesa e bashkëpunimit midis organizatave dhe mbështetja kundrejt njëra tjetrës.

CategoriesAktivitete Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

EcoAlbania nisi Turin e Forumeve “Fushata e Vjosës- frymëzim për aktivizmin” në Ballkan

Forumi i parë u zhvillua më 29 prill 2022 në Tiranë në ambjentet e Heinrich Böll Foundation. Pjesmarrës në takim ishin 12 organizata të shoqërisë civile, një përzierje midis aktivistëve, të rinjve të cilët synojnë të rrisin njohuritë e tyre dhe personave të cilën kane investuar vite në mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit.

CategoriesNjoftime për shtyp

Manifest për hidrocentralet në Evropë

Pas Ditës Botërore të Migrimit të Peshqve, 150 OJF janë bashkuar për t’i bërë thirrje institucioneve të BE që t’i japin fund financimit publik për projektet e reja të hidrocentraleve në Evropë. Ndërtimi i hidrocentraleve të reja bie në kundërshtim me qëllimet për biodiversitetin e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, duke pasur parasysh kontributin e vogël që hidrocentralet e reja do të sillnin në tranzicionin e energjisë, krahasuar me dëmin mjedisor që ato shkaktojnë

CategoriesNjoftime për shtyp

Konventa e Bernës viziton Vjosën

‘++ Përfaqësuesit e Konventës së Bernës theksojnë rëndësinë e mbrojtjes së Vjosës – Ndërkohë, qeveria shqiptare nënshkruan kontratën e koncesionit për HEC-in e Kalivaçit ++

Përfaqësuesit e Konventës së Bernës vizituan Vjosën për të hetuar se deri në çfarë mase planet për zhvillimin e hidrocentraleve po rrezikojnë objektivat e Konventës. Vlerësimi në vend u shoqërua nga një ekspert i pavarur.