Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete

Politikat për efiçencën energjetike – Vijojnë takimet me të rinjtë e partive politike

Në kuadër të fushatës së edukimit publik lidhur me tematikat e efiçencës dhe performancës së energjisë në vendin tonë, EcoAlbania organizoi më 9 korrik 2018 takimin “Politikat për efiçencën dhe performancën e energjisë në Shqipëri” me të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike (FRPD). Si pjesë e një seri takimesh, ky ishte takimi i dytë me të rinjtë e forumeve të partive politike, ku përfaqësues të organizatave pjesë e Rjetit të Vigjilencës Mjedisore dhe eksperti i politikave mjedisore ndanë me të pranishmit informacione specifike mbi tematikat energjetike.

CategoriesAktivitete Njoftime për shtyp Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme

“Si e imagjinoni qytetin tuaj në të ardhmen?” – idetë e nxënësve të shkollave të mesme profesionale mbi “Smart cities”

 

Tiranë, 28 Maj 2018. Nxënësit e shkollave të mesme profesionale kanë paraqitur për qytetarët e Tiranës, idetë e tyre mbi qytetet e së ardhmes. Nëpërmjet ekspozimit të dy modeleve në miniaturë të “Qyteteve inteligjente” nxënësit e shkollës teknike-elektrike “Gjergj Canco”, Tiranë dhe të shkollës së mesme profesionale “26 Marsi”, Kavajë, treguan vizionin e tyre për zhvillimin e qyteteve nëpërmjet alternativave miqësore me mjedisin.

CategoriesAktivitete Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme

Panairi “Rescue food” – Kuzhinierët e ardhshëm ofrojnë alternativa për konsum të përgjegjshëm

25 Maj 2018, Durrës. Një panair i veçantë ushqimor është organizuar nga nxënësit e shkollës së Mesme Teknologjike “Hysen Çela”, Durrës me qëllim ndërgjegjësimin mbi konsumin e përgjegjshëm. Panairi “Rescue food” u shndërrua në një festë e veçantë që shënoi edhe përmbylljen e projektit “Nxitja e sipërmarrjes tek të rinjtë e shkollave të mesme”, me nxënësit e kësaj shkolle.

CategoriesAktivitete Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme

Krijimi i plan-bizneseve sociale dhe projekt-ideve të “Smart City” nga të rinjtë e shkollave profesionale

EcoAlbania po vijon zbatimin e projektit “Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme” në kuadër të promovimit të Objektivave të Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Nxënësit e shkollave të mesme profesionale të hoteleri-turizmit “Hysen Çela”, Durrës, mekanikës “26 Marsi”, Kavajë dhe teknologjisë së informacionit “Gjergj Canco”, Tiranë kanë mirëpritur zhvillimin e orës së dytë mësimore gjatë muajit Mars.

CategoriesAktivitete Njoftime për shtyp Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme

Punët e gjelbra: qasja e të rinjve ndaj zhvillimit të qëndrueshëm

EcoAlbania nisi zbatimin e projektit “Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme” në kuadër të promovimit të Objektivave të Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Nxënësit e shkollave të mesme profesionale do të informohen mbi OZhQ-të, ekzistencën e “punëve të gjelbra” dhe mundësitë e zhvillimit të profesioneve të tyre duke mbetur miqësorë me mjedisin.