Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz. Lajme

Skrapar: Finalizohet roundi i workshopeve mbi planin e veprimit për korridorin ekologjik

Raundi i konsultimit të parë u përmbyll me seminarin përfundimtar që u zhvillua në qytetin e Çorovodës – Bashkia Skrapar më 19 janar 2024. Në seminar morën pjesë 10 përfaqësues të aktorëve kryesorë të zonës Berat-Skrapari, përfshirë përfaqësues të bashkive. , Prefektura e Beratit, RAPA Berat, OJF dhe sektori privat që operojnë në fushën e […]

CategoriesISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz. Lajme

Pogradec: Zhvillohet workshopi i tretë mbi zhvillimin e planit të veprimit për korridorin ekologjik

Workshopi i tretë mbi zhvillimin e planit të veprimit për korridorin ekologjik u zhvillua në Tushemisht më 17 janar 2024. Në këtë seminar morën pjesë 10 persona nga grupet e interesuara. Përfaqësues nga Bashkitë e Pogradecit, Maliqit dhe Korçës, RAPA Korçë dhe sektori i OJF-ve diskutuan mbi çështjet kyçe që prezantohen në këtë CCA. Gjatë […]

CategoriesISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz. Lajme

Gramsh: Zhvillohet wokshopi i dytë me aktorët lokal mbi zhvillimin e planit të veprimit për korridorin ekologjik Polis-Valamarë-Rungajë-Moravë-Gramoz

Më 11 Janar 2024 u zhvillua workshopi i dytë mbi zhvillimin e planit të veprimit për korridorin ekologjik Polis-Valamarë-Rungajë-Moravë-Gramoz, në Gramsh. Workshopi u zhvillua në Qendrën Kulturore të qytetit të Gramshit ku morën pjesë 13 persona nga grupet e interesuara. Kryetari i Bashkisë Gramsh theksoi se roli dhe angazhimi i bashkive vendore në këtë proces […]

CategoriesISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz. Lajme

Librazhd: Workshopi i parë me aktorët lokal mbi zhvillimin e planit të veprimit për korridorin ekologjik Polis-Valamarë-Rungajë-Moravë-Gramoz

Librazhd, 5 dhjetor 2023.  Me pjësëmarrjen e akorëve lokal u zhvillua në Librazhd seminari i parë në serinë e workoshop-eve mbi procesin e zhvillimit të planit të veprimit për korridorin ekologjik Polis-Valamarë-Rungajë-Moravë-Gramoz” – një korridor me rëndësi që lidh pesë zona të mbrojtura në juglindje të Shqipërisë. Takimi u zhvillua në zyrën e RAPA Elbasan […]

CategoriesRaporte ISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz.

Studim mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm në Korridorin ekologjik “Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz”

Studim mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm në Korridorin ekologjik “Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz” Shiko & Shkarko Në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtjes ekologjike, EcoAlbania ka ndërmarrë një studim për Korridorin Ekologjik Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz. Ky studim synon të ofrojë një vlerësim të hollësishëm të situatës aktuale në zonën e projektit, me fokus në zhvillimin rural, mjedisin dhe planifikimin territorial. […]

CategoriesISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz. Aktivitete

Prezantimi i iniciativës mbi përmirësimin e qëndrueshmërisë së korridorit ekologjik: Polis-Valamare-Rungajë-Moravë-Gramoz

Elbasan, 20 prill 2023. Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve vendore të qarkut Korçë, Berat dhe Elbasan, u bënë pjesë e takimit prezantues të nismës së fundit të EcoAlbania për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm të korridorit ekologjik “Polis-Valamarë-Rungajë-Moravë-Gramoz” – një korridor me rëndësi që lidh pesë zona të mbrojtura në juglindje të Shqipërisë.  […]