Ekspertët e mjedisit pozicionohen kundër hidrocentraleve mbi lumin Osum

Ekspertët dhe inxhinierët e mjedisit shprehen se HEC-et e parashikuara për tu ndërtuar në Osum do të shkaktojnë dëmtim të biodiversitetit dhe vlerave turistike të zonës.


“Në rastin e Osumit bëhet fjalë për 3 hidrocentrale të njëpasnjëshme. Amplifikimi dhe magnifikimi i gjurmëve të vogla të këtyre HEC-eve do të bëjë që dëmi të jetë më i madh”- Shprehet O. Nika nga EcoAlbania, i ftuar në intervistë nga Televizioni Klan Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *