Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme

Titulli i Projektit: Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme.


Qëllimi i projektit: Nxitja e nismave të “sipërmarrjes së gjelbër” tek të rinjtë e shkollave të mesme.


Objektivi 1:
Edukimi dhe informimi i të rinjve të shkollave të mesme profesionale në qarkun e Tiranës dhe Durrësit mbi modelet e “punëve të gjelbra”.


Objektivi 2: Krijimi i modeleve të “sipërmarrjes së gjelbër”.


Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), njësi operative e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim, mbështet programin SEEDLING që zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC).


Ky projekt zbatohet nga EcoAlbania dhe mbështetet financiarisht nga REC në kuadër të projektit SEEDLING.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *