Punët e gjelbra: qasja e të rinjve ndaj zhvillimit të qëndrueshëm

EcoAlbania nisi zbatimin e projektit “Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme” në kuadër të promovimit të Objektivave të Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Nxënësit e shkollave të mesme profesionale do të informohen mbi OZhQ-të, ekzistencën e “punëve të gjelbra” dhe mundësitë e zhvillimit të profesioneve të tyre duke mbetur miqësorë me mjedisin.

Gjatë orës mësimore në shkollën "26 Marsi"
Gjatë orës mësimore në shkollën “26 Marsi”

Gjatë muajit shkurt u zhvilluan tre ditë mësimore në tre shkolla të mesme profesionale në qarkun Tiranë dhe Durrës. Orët e mësimit u mbajtën me nxënësit e maturës të degëve Hoteleri-Turizëm në shkollën “Hysen Çela”, Durrës; Mekanikë në shkollën “26 Marsi”, Kavajë; dhe Teknologji Informacioni në shkollën “Gjergj Canco”, Tiranë. Ata u njohën me 17 Objektivat e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm (OZhQ). Ndër tematikat që u diskutuan me profesionistët e rinj ishin: të rinjtë si sipërmarrës të ardhshëm, krijimi vendeve të reja të punës, koncepti i “punëve të gjelbra” dhe mundësia e aplikimit të tyre në Shqipëri. Nxënësit patën mundësi të shkëmbenin informacion dhe të drejtonin pyetje për të qartësuar njohuritë e tyre.

Gjatë mësimit në shkollën "Gjergj Canco" © V. Kabili
Gjatë mësimit në shkollën “Gjergj Canco” © V. Kabili

Maturantët e shkollave “Gjergj Canco” dhe “26 Marsi” u njohën në veçanti me objektivin nr. 11 “Qytete dhe komunitete të qëndrueshme”, si dhe me objektivin nr. 8 “Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike”. Ndërtimi i qyteteve dhe vendbanimeve gjithëpërfshirës, të parrezikshëm, rezistentë dhe të qëndrueshëm ishin në qendër të diskutimit. Nxënësit sollën qasje të reja për krijimin e këtyre qyteteve. Trajnuesi nga EcoAlbania u shpjegoi se si këto qasje mund të kthehen në ide biznesi që paraqesin risi duke siguruar punësim si për ata, ashtu edhe për të rinj të tjerë.

Ora e mësimit në shkollën "Hysen Çela"
Ora e mësimit në shkollën “Hysen Çela”

Pranë shkollës “Hysen Çela” u zhvillua një orë mësimi interaktive. Nxënësit u njohën më gjatë me objektivin nr. 14 “Jeta nën ujë”, si dhe objektivin nr. 8 “Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike”. Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve detare është parë si një element i rëndësishëm për t’u ndarë me ta duke qenë një komunitet që banon pranë bregdetit. U diskutua se si peshkimi, menaxhimi qëndrueshëm i ekosistemeve detare dhe përdorimi i produkteve të detit për gatim në sektorin turistik, me synim reduktimin e humbjeve ushqimore mund të sjellë krijimin e vendeve të reja të punës duke përkrahur kulturën dhe produktet vendase. Gjithashtu, profesionistët e rinj treguan metodat inovative që përdorin për modifikimin e kulinarisë tradicionale dhe u informuan nga trajnuesi mbi mundësitë e krijimit të një biznesi që zbaton këto risi.

Ky është vetëm cikli i parë i orëve mësimore që do të zhvillohen në kuadër të këtij projekti. EcoAlbania do të punojë në vazhdim me këta të rinj me qëllim edukimin dhe informimin e tyre mbi modelet e “punëve të gjelbra”, zhvillimin e një ideje biznesi, si dhe krijimin e modeleve të “sipërmarrjes së gjelbër”.

Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), njësi operative e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim, mbështet programin SEEDLING që zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC).

Ky projekt zbatohet nga EcoAlbania dhe mbështetet financiarisht nga REC në kuadër të projektit SEEDLING.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *