Ne Media

Zëri Amerikës: Fushata kundër ndërtimit të digave në Ballkan

Në Slloveni më shumë se 60 sportistë me kajakë filluan një protestë mjedisore 35-ditore kundër planeve për të ndërtuar diga në lumenjtë në gjashtë vende të Ballkanit.  Fushata për sensibilizimin do të përfundojë turneun e tij në lumin Vjosa në Shqipëri më 20 maj.

Kronikë nga Zëri Amerikës