Sesion i edukimit mjedisor stimulues fuqizon nxënësit e shkollës “Xhevdet Doda” në Bulqizë.

Bulqizë, 6 shkurt 2023. 32 nxënës të shkollës “Xhevdet Doda” u bënë pjesë e një ore të edukimit mjedisor në Bulqizë. E pozicionuar në verilindje të Shqipërisë, Bulqiza është e njohur për rezervat e kromit dhe industrinë minerare. Prandaj shpjegimi teorik dhe praktik i edukimit mjedisor kishte një rëndësi të veçantë për të sensibilizuar nxënësit në lidhje me përgjegjësinë e tyre për mbrojtjen e mjedisit.

Gjatë vizitës sonë, nxënësit morën pjesë në shpjegimin teorik të faktorëve ndikues të ndotjes së mjedisit. Duke filluar nga kuptimi i rëndësisë së biodiversitetit deri te eksplorimi i praktikave të qëndrueshme nxënësit treguan një përkushtim në ndërgjegjësimin për nevojën e zbatimit të zgjidhjeve miqësore ndaj mjedisit.

Një moment i veçantë ishte krijimi i një anemometri, një pajisje që përdoret për të matur shpejtësinë e erës. Ky aktivitet jo vetëm stimuloi kuriozitetin shkencor të nxënësve, por gjithashtu i ndihmoi ata të zhvillojnë aftësitë për të kuptuar dhe për të ndërtuar diçka që mund të përdoret për të matur fenomenin natyror të erës. Pas përfundimit të këtij procesi, anemometri u testua jashtë për të matur shpejtësinë e erës në Bulqizë. Ky ishte një moment i rëndësishëm për nxënësit, pasi ata aplikuan dijen e tyre në një përvojë të vërtetë në mjedisin e tyre të vendbanimit.