Ndërgjegjësim Mjedisor në Institucionin Arsimor “Xhuzepe Grass”

Gjirokastër 18 tetor 2023. Në qytetin historik të gurtë të Gjirokastrës u zhvillua një sesion mbi edukimin mjedisor, me nxënës të klasave të shtata, teta dhe të nënta të institucionit arsimor “Xhuzepe Grass”. Fëmijët u bënë pjesë e diskutimeve mbi rolin e secilit në mbrojtjen e natyrës. Kjo orë tërheqëse mjedisore u gërshetua  mes koncepteve teorike me eksperimentet praktike.

Një aktivitet i rëndësishëm përfshinte një lojë krijuese që demonstronte filtrimin e tokës. Pjesëmarrësit ripërdorën shishet plastike, duke i shndërruar ato në sisteme filtrimi. Pasi prenë shishet plastike, kthyen  shishen në formë hinke dhe e mbushën me gurë, ata hodhën në të ujë të përzier me vaj. Ky eksperiment praktik shërbeu si një ilustrim se si toka si filtër mund të ndotet pasi pastron në mënyrë efektive ujin e ndotur.

Përvoja interaktive e të mësuarit nuk u ndal me kaq. Një lojë tjetër magjepsëse u thellua në pasojat e hedhjes së mbeturinave. Nëpërmjet marrjes së roleve të ndryshme, pjesëmarrësit u zhytën në pasojat e hedhjes së papërgjegjshëm të mbetjeve. Ky aktivitet nxitës synonte të rriste ndërgjegjësimin për ndikimin e dëmshëm të mbeturinave në mjedisin tonë.

Në mënyrë të përmbledhur, ora e edukimit mjedisor në “Xhuzepe Grass” kapërceu metodat tradicionale të mësimdhënies. Duke përfshirë demonstrime praktike dhe lojëra depërtuese, sesioni përcolli me sukses rëndësinë e pjesëmarrjes aktive në mbrojtjen e mjedisit tonë. Ishte më shumë se thjesht edukim; ishte një udhëtim praktik drejt një të ardhmeje më të gjelbër dhe më të qëndrueshme.

Edukimi mjedisor është një mision që nis që në moshë të hershme dhe ka ndikim në të gjithë brezat, me shpresën se fëmijët do të ndërgjegjësohen për të ndëmarrë hapa të vegjël në pëditshmërinë e tyre dhe do të përcojnë mesazhe të vlefshme edhe tek të rriturit që i rrethojnë.  

Mësues apo drejtues shkolle dhe që kanë dëshirë të zhvillojmë orë edukimi mjedisor në shkollën e tyre, mund të bëhen pjesë e projektit të edukimit duke kontaktuar koordinatoren e projektit Marina Xhaho në adresën e-mailit: [email protected].

Projekti “Edukimi mjedisor në shkollat 9 vjeçare në Shqipëri”, synon të rrisë ndërgjegjësimin mjedisor nëpërmjet edukimit të të rinjve përmes aktiviteteve në të paktën 35 shkolla të vendit.