Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Studimi: Propozim ripyllëzimi për pellgun ujëmbledhës të Vjosës

Ky studim përcakton hapat dhe vendndodhjet e qarta për fillimin e një projekti pyllëzimi në pellgun ujëmbledhës të Vjosës. Për shekuj me radhë, fusha e përmbytjes dhe shpatet e saj të luginës së Vjosës janë shpyllëzuar shumë, kryesisht për shkak të blegtorisë dhe nxjerrjes së druve të zjarrit, gjë që vazhdon ende. Kjo ka ndikim negativ jo vetëm në ekologjinë e lumit Vjosë, por edhe në rrezikun e përmbytjeve në pjesën e poshtme të Vjosës për shkak të grumbullimit të sedimenteve. Autorët propozojnë dhjetë zona pilot për të filluar pyllëzimin. Duke qenë se nuk ka material mbjellës autokton në treg, ai duhet të rritet nga diaspora/bimë nënë nga rajoni në një kopsht pyjor që do të krijohet në vend.