Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete ISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz. Uncategorized @sq

Prezantimi i iniciativës mbi përmirësimin e qëndrueshmërisë së korridorit ekologjik: Polis-Valamare-Rungajë-Moravë-Gramoz

Elbasan, 20 prill 2023. Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve vendore të qarkut Korçë, Berat dhe Elbasan, u bënë pjesë e takimit prezantues të nismës së fundit të EcoAlbania për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm të korridorit ekologjik “Polis-Valamarë-Rungajë-Moravë-Gramoz” – një korridor me rëndësi që lidh pesë zona të mbrojtura në juglindje të […]

CategoriesAktivitete Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Java e shkencore e Vjosës 2023: Vlerësimi i deltës së parkut kombëtar të lumit të egër Vjosa

++ Grupi i shkencëtarëve nga Shqipëria dhe Austria vlerësojnë deltën e lumit Vjosa ++ Të dhënat do të evideontojnë vlerat e deltës në funksion të përfshirjes së saj në parkun kombëtar të Vjosës++ Nartë, Vlorë, 24-28 Prill 2023. Një ekip ndërdisiplinor shkencëtarësh vendas dhe ndërkombëtarë, nga Shqipëria dhe Austria, me fusha të ndryshme kërkimi, vlerësuan […]

CategoriesAktivitete ENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri

Video: Sfidat e organizatave lokale të shoqërisë civile

Sfidat e organizatave lokale të shoqërisë civile, të cilat angazhohen për çështjet mjedisore në Shqipëri janë të shumta dhe vet rrjetëzimi i tyre haset me këto sfida dhe kërkon kohë që të arrihet. Disa nga vështirësitë me të cilat organizatat përballen janë: mungesë kapacitetesh organizative, lidhje të dobëta, buxhete të limituara apo aftësi të kufizuara në marrëdhëniet me publikun.

CategoriesAktivitete ENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri

Video: Rrjetëzimi dhe përfitimet e rrjetëzimit

Rrjetëzimi dhe përfitimet e rrjetëzimit një nga qëllimet kryesore të projektit ENGONA është paraqitur në videon e shkurtër grafike, ku përshkruhen teknikat e rrjetëzimit dhe metodologjia e ndjekur nga organizatat zbatuese të ENGONA për të ndërtuar një platformë që do të ndihmojë në rrjetëzimin e organizatave lokale dhe qendrore të interesuara.