Eksploroni mrekullitë e Pishë Poro-Nartë: Një Thesar Ndërkombëtar

🌍🌿

E rrënjosur brenda kufijve të saj gjendet një zonë me rëndësi të pashembullt- Peizazhi i Mbrojtur Pishë Poro-Nartë. Ky rajon i jashtëzakonshëm njihet në mbarë botën për pasurinë e tij ekologjike, historike dhe arkeologjike, duke shpalosur një mozaik të mahnitshëm peizazhesh dhe habitatesh të ndryshme.

🏞️ Statusi i Peizazhit të Mbrojtur 🏞️

Zyrtarisht shpallur si “Peizazh i Mbrojtur” me VKM nr. 694 më 26 Tetor 2022, nën Kategorinë V (IUCN), ekosistemi natyror i Pishë Poro-Nartë tani gëzon nivelin më të lartë të mbrojtjes.

🌱 Biodiversiteti përtej imagjinatës 🌱

Si pjesë e rrjetit EMERALD dhe IBA, ky rajon është plot me jetë. Këtu do të gjeni 800 lloje bimësh, 114 bimë aromatike mjekësore, 25 lloje bimësh të rrezikuara, 67 lloje bimësh të interesit ekonomik dhe shkencor, 90 lloje organizmash invertebrorë, 102 lloje peshqish, 26 lloje gjitarësh, 192 lloje zogjsh, dhe 32 lloje kafshësh.

🏞️ Habitate të ndryshme dhe prioritetet e konservimit 🏞️

Në këtë peizazh, mund të eksploroni 18 lloje të ndryshme habitatesh, me gjashtë prej tyre të njohura si prioritete kryesore për konservim. Këto habitatet unike kërkojnë masa specifike për të siguruar ruajtjen e tyre.

🌟 Burim kritik për vendin tonë 🌟

Zonat e Mbrojtura brenda Pishë Poro-Nartë, sidomos lagunat, kanë vlerë natyrore të jashtëzakonshme. Ato paraqesin një mundësi të rëndësishme për zhvillimin e vendit tonë duke ruajtur trashëgiminë tonë natyrore.

👀 Ju Ftojmë të Eksploroni 👀

Ne ju ftojmë për të vizituar Pishë Poro-Nartë dhe për të zhytur veten në pamjet e mahnitshme dhe biodiversitetin e pasur. Përgatituni të mahniteni nga mrekullitë e këtij peizazhi të rëndësishëm ndërkombëtar.

📷 Ndajeni përvojat tuaja me ne duke përdorur #PishëPoroNartë

Planifikoni vizitën tuaj sot dhe dëshmoni magjinë e Pishë Poro-Nartë!

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN#VISAlbania dhe #COSV