Kanionet e Osumit: Gjykata vendos pro anulimit të kontratës për ndërtimin e 2 HEC-eve

Një tjetër sukses i EcoAlbania-s së bashku me Federatën Shqiptare të Rafting për mbrojtjen e lumenjve në Shqipëri.


Gjykata ka vulosur anullimin e kontratës për ndërtimin e HEC-eve Bigas 1, 2 dhe Veleshnje në lumin e Osumit.


Gjykata administrative e Shkallës së Parë ka hedhur poshtë kërkesën e kompanisë ‘HP Bigas-Veleshnje Energy’, e cila kontestonte vendimin e ministrisë së Energjisë për anulimin e lejes koncesionare për dy hidrocentrale që kërcënonin kanionet e Osumit.

Gjeni lajmin të mbuluar nga media kombëtare :