Iniciativa Për Edukim Mjedisor në Shkodër: ‘Përcjellshmëria e rrymës në ujë” me nxënësit e Dëshmorët e Rrencit

24 Janar 2024, 12 nxënës nga shkolla 9 vjeçare “Dëshmorët e Rrencit” morën pjesë në një orë edukimi mjedisor në Shkodër. Diskutimet u përqëndruan mbi ndotjen dhe u eksperimentua me përcjellshmërinë e rrymës në ujë. Seanca, e mbajtur në mes të bukurisë natyrore të Shkodrës, synonte të shpirtëzonte në mendjet e reja rëndësinë e kujdesjes dhe mbrojtjes së planetit tonë.

Ky aktivitet edukativ nuk kufizohej vetëm në transmetimin e informacionit teorik, por kishte për qëllim të ofronte një përvojë të drejtpërdrejtë për t’u kujdesur për mjedisin. Nxënësit u informuan për pasojat e ndotjes së mjedisit nga veprimtaria njerëzore, duke u fokusuar veçanërisht në rëndësinë e ruajtjes së liqenit panoramik që zbukuron qytetin e tyre.

Nxitur nga kurioziteti, nxënësit u futën në eksperiment praktik për të thelluar kuptimin e tyre për fenomenet mjedisore. Një eksperiment i tillë përfshinte eksplorimin e “Përcjellshmërinë e rrymës në ujë” duke përdorur një bateri, një llambë, dhe ujë me kripë. Nëpërmjet këtij qasjeje praktike, ata fituan kuptime për dinamikën e përzier të proceseve mjedisore.