Iniciativa Mjedisore në Korçë: Nxënësit e Shkollave të Mborjes dhe Progerit për një Mjedis më të pastër

Në një kohë kur sfidat mjedisore po bëhen gjithnjë e më të ndjeshme, përkushtimi për të mbrojtur mjedisin tonë është jetësor. Në shkollat “Haki Mborja” në Mborje dhe “Abdullah Progeri” në Progër, një iniciativë e frymëzuar për të adresuar këto sfida u organizua me sukses. Duke bashkuar fuqitë e nxënësve, stafit shkollor dhe specialistëve nga ADZM Korçë, u zhvilluan dy aktivitete thelbësore për të promovuar një mjedis më të pastër dhe të qëndrueshëm.

Në datën 12 mars në shkollën “Haki Mborja” në Mborje, Korçë u zhvillua një aksion pastrimi në ambientet e shkollës, duke theksuar rëndësinë e menaxhimit të mbeturinave. Një hap tjetër u ndërmor drejt përmirësimit të pamjes së mjedisit shkollor duke mbjellë fara lulesh dhe luleshtrydhesh. Ky nuk është vetëm një veprim pastrimi; është një nismë për të kultivuar dhe për të ruajtur mjedisin tonë me kujdesin që i japim sot.

Ndërkohë, në kuadër të “Ditës së Veprimit për Lumenjtë”, nxënësit e Shkollës “Abdullah Progeri” demonstruan përkushtim ndaj mbrojtjes së tyre duke marrë pjesë në një aksion pastrimi pranë Lumit Devoll. Me doreza dhe qese në dorë, ata pastruan mbeturinat e hedhura në pjesën e brishtë të lumit, por gjithashtu morën edhe një hap tjetër drejt ruajtjes së mjedisit duke mbjellur fidanë në bregun e tij. Kjo veprimtari reflektoi përkushtimin e tyre ndaj natyrës, por gjithashtu shërben si një shembull frymëzues për bashkëmoshatarët e tyre, duke i inkurajuar ata të angazhohen në veprime të ngjashme për të ruajtur dhe mbrojtur mjedisin.

Për të theksuar rëndësinë e ruajtjes së lumenjve të pastër, nxënësit e Shkollës “Abdullah Progeri” demonstruan një nivel të lartë të kreativitetit duke krijuar postera ndërgjegjësues. Këto postera transmetuan mesazhe të rëndësishme për ruajtjen e mjedisit dhe lumenjve,si dhe u përdorën si mjet për të sensibilizuar bashkëmoshatarët dhe komunitetin për nevojën për veprime konkrete për të mbrojtur natyrën.

Këto aktivitete shkollore shërbejnë si një përgjigje e përbashkët ndaj thirrjes për të mbrojtur burimet natyrore. Lumenjtë janë thesari i jetës në planetin tonë, sigurues të ujit të pastër dhe habitate për shumëllojshmërinë e specieve. Ndërsa mbrojtja e tyre është e rëndësishme për të ardhmen tonë, kjo iniciativë thekson përkushtimin e të gjithë aktorëve për të kontribuar në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit për brezat e ardhshëm.