Festimi i Ditës Botërore të Riciklimit në Shkollën 9-vjeçare “5 Maji”, Ura Vajgurore, Dimal dhe ADZM Berat

Ura Vajgurore, Berat, 18 mars 2024. Në një atmosferë të ngrohtë dhe të frymëzuar nga pasioni për të mbrojtur planetin tonë, nxënësit e shkollës 9-vjeçare “5 Maji”, Ura Vajgurore, Dimal, kujtuan Ditën Botërore të Riciklimit, duke u bërë pjesë e aktiviteteve të ndryshme që realizohen në kuadër të kësaj dite në gjithë botën. Aktiviteti kishte si qëllim sensibilizimin e nxënësve për rëndësinë e veprimeve të tyre në mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar praktikat e mira të riciklimit dhe ripërdorimit.

Në këtë aktivitet, nxënësit u fokusuan në të katër fazat kryesore të menaxhimit të mbetjeve: Reduktimi, Ripërdorimi, Riciklimi dhe Rinovimi. Për shkak të një diskutimi të hollësishëm, ata u ndërgjegjësuan për ndikimin e veprimeve të tyre të përditshme në planetin tonë dhe për rëndësinë e kujdesit për mjedisin për të ardhmen e brezave të ardhshëm.

Në një aktivitet praktik, nxënësit morën pjesë në procesin e riciklimit të shisheve plastike, duke i transformuar ato në diçka të dobishme dhe të përdorshme. Me kreativitetin e tyre, ata shndërruan shishe plastike në mbajtëse lapsash, duke treguar se edhe materialet më të zakonshme mund të ri-përdoren për të krijuar diçka të vlefshme dhe të qëndrueshme për mjedisin tonë. Pas këtij aktiviteti të suksesshëm, nxënësit u inkurajuan të vazhdojnë të praktikojnë sjellje të qëndrueshme dhe të ndërmarin veprime konkrete për të bërë një ndryshim pozitiv në uljen e mbetjeve plasike në mjedis.

Aktiviteti u realizua në bashkëpunim me Administratën Rajonale të Zonave të Mbrojtura Berat, si një iniciativë e përbashkët për të zhvilluar orë të edukimit mjedisor me shkollat e zonës.