Studimi i mbrojtjes së Luginës së Vjosës bazuar në standardet e IUCN

Një studim i realizuar nga Dr. Andrej Sovinc mundësuar nga Zyra Rajonale e IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO) së bashku me Komisioni i IUCN për Zonat e Mbrojtura (WCPA)

Lexoni studimin i cili jep një pasqyrim të shpejt mbi arsyet kryesore dhe mundësitë e shpalljes së Luginës së Vjosës zonë e mbrojtur, së bashku me objektivat e menaxhimit dhe kategoritë shoqëruese të zonave të mbrojtura që do të siguronin ruajtjen e vlerave kryesore të luginës.