Festimi i Ditës së Tokës me Edukim Mjedisor në Shkollën “Fenix”, Tiranë

Më 20 prill 2024, në kuadër të Ditës së Tokës, u realizua një aktivitet i veçantë edukimi mjedisor me nxënësit e klasës së gjashtë dhe klasës së shtatë të shkollës “Fenix” në Tiranë. Ky sesion angazhues u fokusua në rritjen e ndërgjegjësimit për çështjet mjedisore dhe në inkurajimin e masave proaktive për të mbrojtur planetin tonë.

Gjatë këtij sesioni unik, nxënësit eksploruan faktorët kryesorë që kontribuojnë në ndotjen e mjedisit. Ata ekzaminuan skema dhe foto të ndryshme, duke ndarë mendimet e tyre se si mund të ruajmë dhe mbrojmë mjedisin ku jetojmë. Diskutimi theksoi se edhe veprimet e vogla mund të kenë një ndikim të madh, qoftë pozitiv apo negativ, në mjedisin tonë.

Përveç diskutimeve teorike, nxënësit morën pjesë në një aktivitet praktik që theksoi rëndësinë e kujdesit për mjedisin. Ata mbollën fara të ndryshme në gota plastike dhe vazo të biodegradueshme, duke mësuar rreth kushteve të nevojshme për mbirjen dhe rritjen e tyre. Kjo përvojë praktike kishte për qëllim të zgjonte interesin e nxënësve për kujdesin ndaj mjedisit, duke treguar se veprimet e vogla mund të bëjnë një ndryshim të madh.

Natyra bashkëpunuese e sesionit inkurajoi nxënësit të punonin së bashku, duke krijuar një ndjenjë komuniteti dhe përgjegjësie të përbashkët për mjedisin. Duke marrë pjesë aktivisht në këto aktivitete, ata fituan një kuptim më të thellë të rëndësisë së ruajtjes së mjedisit dhe se si mund të kontribuojnë në të.

Aktiviteti i Ditës së Tokës në shkollën “Fenix” ishte një përzierje e suksesshme e edukimit dhe përvojës praktike, duke i lënë nxënësit me njohuri të vlefshme dhe një ndjenjë fuqizimi. Ata mësuan se mbrojtja e mjedisit fillon me veprime të thjeshta, të përditshme dhe se përpjekjet e tyre, sado të vogla, janë thelbësore për një të ardhme të qëndrueshme.