Edukimi Mjedisor në Shkollën “Ndrec Ndue Gjoka”, Fan, Mirditë

Mirditë, 2 Maj 2024. Këtë herë, përpjekjet tona për edukimin mjedisor na çuan tek nxënësit e shkollës “Ndrec Ndue Gjoka” në Fan, Mirditë.

Diskutime angazhuese për Ajrin, Ujin dhe Tokën

Gjatë këtij sesioni, fëmijët diskutuan dhe ndanë mendimet e tyre mbi rëndësinë e Ajrit, Ujit dhe Tokës. Ata eksploruan problemet kryesore që prekin këto elemente esenciale, si ndotja nga njeriu dhe ndotjet natyrore. Nxënësit menduan mënyra se si mund të ndihmojnë individualisht në reduktimin e këtyre ndotjeve dhe ndikimin kolektiv që do të kishte nëse të gjithë do të punonim së bashku për të mbrojtur mjedisin tonë.

Parimet e Riciklimit, Ripërdorimit, Reduktimit dhe Rinovimit

Një tjetër temë diskutimi ishin parimet e riciklimit, ripërdorimit, reduktimit dhe rinovimit. Nxënësit entuziastë ndanë mënyrat se si ripërdornin qeset plastike dhe përdornin çanta miqësore me mjedisin. Kjo pjesë e sesionit theksoi rëndësinë e praktikave të qëndrueshme në jetën e tyre të përditshme.

Eksperiment Praktik mbi Aerodinamikën

Përveç diskutimeve, nxënësit morën pjesë në një eksperiment të thjeshtë por tërheqës. Ata krijuan një balonë duke përdorur një gotë letre dhe një tollumbace për të demonstruar një parim të aerodinamikës. Ky eksperiment ishte një mënyrë e shkëlqyer për të vëzhguar se si ajri që del nga tollumbaci, lëviz gotën në drejtimin e kundërt. Nxënësit, të entuziazmuar dhe të angazhuar, arritën me sukses qëllimin e eksperimentit, duke fituar një kuptim praktik të koncepteve shkencore.

Këto aktivitete në shkollën “Ndrec Ndue Gjoka” jo vetëm që rritën njohuritë e nxënësve mbi çështjet mjedisore, por edhe i fuqizuan ata të ndërmarrin hapa praktikë drejt një të ardhmeje të qëndrueshme. Kombinimi i diskutimeve teorike dhe eksperimenteve praktike e bëri përvojën e të mësuarit të jetë informuese dhe e këndshme.

Një falënderim i veçantë shkon për stafin e përkushtuar të shkollës “Ndrec Ndue Gjoka” për lehtësimin e këtij aktiviteti të pasur dhe për përpjekjet e tyre të vazhdueshme në promovimin e ndërgjegjësimit mjedisor tek nxënësit.