OJF-të dhe aktorët lokalë bashkohen për Ruajtjen e Parkut Kombëtar të Butrintit

Koalicioni i OJF-ve mjedisorë organizoi së fundmi një takim konsultativ të rëndësishëm në Ksamil, duke bërë hapin e parë në një përpjekje kolektive për të adresuar ndikimin e rizonimit brenda Zonave të Mbrojtura.

Ky takim mblodhi palët vendore për të diskutuar lidhur me ndryshimin e kufijve të këtyre zonave kritike, me një fokus të veçantë në situatën aktuale në Parkun Kombëtar të Butrintit. Takimi shërbeu si një platformë për debat mbi pasojat potenciale të rizonimit, aktivitetet në park, dhe strategjitë e nevojshme për të kundërshtuar këtë proces vendimmarrjeje të papërfshirë.

Këtij takimi të rëndësishëm i paraprin një vendim i vitit 2020 që ka nisur një rishikim të plotë të rrjetit të Zonave të Mbrojtura. Në mesin e pasojave të këtij rishikimi ishte reduktimi i 800 hektarëve, i cili është barabartë me 8.5% të territorit të Parkut Kombëtar të Butrintit.

Ky reduktim është pretenduar se është motivuar nga dëshira për të eleminuar zonën urbane të Ksamilit. Megjithatë, një shqyrtim më i ngushtë zbulon se ky përfshin jo vetëm pjesën urbane, por gjithë segmentin bregdetar perëndimor të parkut, duke përjashtuar disa gërmime të vogla bregdetare në kufirin verior (si Plazhi i Manastirit, Plazhi i Pulëbardhës dhe Gjiri i Hartës) dhe ato në kufirin jugor, përfshirë Gjirin e Marinës dhe Gjirin e Pemës së Thatë.

Parku Kombëtar i Butrintit, me biodiversitetin dhe trashëgiminë kulturore të pasur, konsiderohet si një nga thesarët më të çmuar natyrore të Shqipërisë. Ai është shpallur si një Vend i Trashëgimisë Botërore nga UNESCO që nga viti 1992, duke nënvizuar rëndësinë globale të tij. Ky ekosistem unik përfshin një mozaik të ekosistemeve, përfshirë lagunat, pyjet dhe vendngjarjet arkeologjike të lashta, duke e bërë një shembull të shkëlqyeshëm të bashkëjetesës harmonike midis natyrës dhe kulturës. Vendimi i fundit për rizonim kërcënon thellësinë e këtij parku dhe shqetësimet e organizatave mjedisore, OJF-ve dhe komuniteteve vendore. Takimi i organizuar nga Koalicioni i OJF-ve Mjedisore synoi të adresojë këto shqetësime dhe të eksplorojë pasojat potenciale.

Heqja e pjesëve të mëdha të parkut, sidomos zonat bregdetare, mund të shkaktojë ndërprerjen e ekuilibrit më delikat të ekosistemit, ndikojnë në florën dhe faunën e ndryshme brenda kufijve të parkut. Për më tepër, ndryshimi i këtyre kufijve mund të kërcënojë qëndrueshmërinë afatgjatë të parkut, që varet nga bashkëjetesa e natyrës, kulturës dhe komuniteteve lokale. Një nga çështjet themelore të diskutuara në këtë takim ishte nevoja për një strategji për të kundërshtuar këtë proces vendimmarrjeje të papërfshirë.

Koalicioni i OJF-ve Mjedisore, bashkë me aktorët lokalë, e vlerësoi rëndësinë e përpjekjeve të përbashkëta për të mbrojtur integritetin e Parkut Kombëtar të Butrintit. Strategjitë e diskutuara përfshinin advokaci dhe veprime ligjore, përfshirjen e komunitetit dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik. Përmbledhtas, Koalicioni i OJF-ve Mjedisore, në bashkëpunim me aktorët vendalë, po merr hapa proaktivë për të adresuar rizonimin e Zonave të Mbrojtura, me një theks të veçantë në Parkun Kombëtar të Butrintit. Ky takim i rëndësishëm shërbeu si një pikë ngritjeje për palët e interesuara të angazhuara në mbrojtjen e trashëgimisë unike natyrore dhe kulturore të parkut. Përpjekja kolektive për të mbrojtur këtë thesar të çmuar nënvizon rëndësinë e angazhimit.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN, #VISAlbania dhe #COSV