Takim për Forcimin e Koalicionit Kombëtar së OJQ-ve për Rishqyrtimin e Kufijve të Zonave të Mbrojtura

Në bibliotekën e Tirana Times u mbajt takimi për forcimin e bashkëpunimit mes organizatave të shoqërisë civile, ndërkombëtare dhe vendore, si dhe entiteteve lokale, në trajtimin e çështjeve që dalin nga vendimi i qeverisë për rishqyrtimin e kufijve të Zonave të Mbrojtura në Republikën e Shqipërisë. Takimi synoi koordinimin e një axhende të përbashkët për veprime të mëtejshme në këtë drejtim. Veprimtaria u zhvillua në format fizik dhe online dhe morën pjesë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, institucioneve akademike, gazetarë dhe ekspertë të pavarur të mjedisit. Takimi përqëndrohej në këto tematika kyçe:

 1. Z. Kristi Bashmili, përfaqësues i A.O.S, shërbeu si moderator i takimit. Përveç fjalëve të mirëpritjes, ai bëri një prezantim të shkurtër mbi shkakun e rishqyrtimit të kufijve të Zonave të Mbrojtura. Prezentimi i tij theksoi gjithë procesin, nga origjina deri në ditën e prezantimit, duke vënë në dukje tërheqjet në proces dhe përpjekjet e shoqërisë civile për të siguruar një proces transparent, që nuk u lehtësua nga institucionet përgjegjëse.
 2. Znj. Irena Dule, Eksperte Ligjore në ResPublica, udhëhoqi një diskutim mbi shkaqet e fundit mjedisore, nevojën për drejtësi dhe arritjet në këtë drejtim. Diskutimi u përqëndrua posaçërisht në nevojën që shkakton çështja e Zonave të Mbrojtura për t’u përfshirë në një proces ligjor.
 3. Z. Rodion Gjoka, përfaqësues i Co-Plan dhe menaxher i projektit GreenAL, përshëndeti pjesëmarrjen e gjerë dhe transmetoi përshëndetje në emër të Co-Plan, Qeverisë Suedeze dhe SIDA. Z. Gjoka theksoi lidhjen e fortë që duhet të ekzistojë mes OJQ-ve dhe komunitetit si një lidhje e fuqishme në zgjidhjen e problemeve. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e shpejtimit të procesit ligjor në këtë çështje.
 4. Z. Taulant Bino, nga organizata AOS, zhvilloi një prezantim informativ dhe teknik mbi ndikimin negativ të procesit të rishqyrtimit të Zonave të Mbrojtura në habitatet dhe biodiversitetin. Z. Bino theksoi rëndësinë e studimeve të hollësishme dhe të veçanta për secilën nga Zonat e Mbrojtura para se të konsiderohen ndryshimet e kufijve, nëse është e nevojshme. Prezentimi përqëndrohej në zona specifike, si parku i zogjve të egër në Karavasta, duke treguar ndikimet negative të ndryshimeve të kufijve në këtë rajon.
 5. Z. Olsi Nika, Drejtor Ekzekutiv i EcoAlbania, diskutoi rëndësinë e përfshirjes së OJQ-ve në procesin e marrëveshjeve dhe rëndësinë e rrjetit të tyre për të forcuar më tej çështjet mjedisore në Shqipëri. Z. Nika foli për rëndësinë e një memorandumi bashkëpunimi midis OJQ-ve për çështjen e Zonave të Mbrojtura. Në këtë diskutim u përfshi rasti i suksesshëm i Lumit të Vjosës.
 6. Z. Dorian Matliaj dhe Znj. Dorina Asllani, respektivisht Drejtor Ekzekutiv i ResPublica dhe Këshilltare Ligjore në CLE, prezantuan Strategjinë Ligjore për çështjen e Zonave të Mbrojtura. Z. Matliaj theksoi rëndësinë e vazhdimësisë së këtij procesi brenda muajit shtator. Znj. Asllani theksoi rolin kyç të ekspertizës mjedisore për të mbështetur apelimet gjyqësore dhe shtyu nevojën për një memorandum bashkëpunimi midis organizatave, si një mjet esencial për procedurat ligjore.
 7. Z. Ferdinand Bego, një përfaqësues i FSHN-së, përqendroi bisedën e tij në një rast të veçantë në Parkun Kombëtar të Butrintit. Z. Bego theksoi se rizonimi në këtë Park Kombëtar hap dyert për zhvillime/centra qytetërimi të pandërmjetshëm, që dëmtojnë përherësisht mjedisin dhe trashëgiminë kulturore në zonë.
 8. Znj. Ola Mitre, një përfaqësuese e TV SCAN dhe organizatës Qendra e Gjelbër, theksoi rëndësinë e medias, veçanërisht gazetarisë hetimore, në çështjet mjedisore. Ky diskutim theksoi bashkëpunimin mes OJF-ve dhe gazetarëve dhe zhvillimin e kanaleve të qëndrueshme të komunikimit.

Në përfundim, u identifikuan disa çështje kyçe si hapat e ardhshëm:

 1. Përpilimi dhe shpërndarja e një memorandum bashkëpunimi mes OJF-ve për shqyrtimin e Zonave të Mbrojtura.
 2. Themelimi i grupeve të ekspertëve dhe zhvillimi i ekspertizës specifike për Zonat e Mbrojtura për të mbështetur ankesat në gjykatë, brenda muajit shtator.
 3. Përpilimi dhe shpërndarja e një strategjie advokacie dhe komunikimi.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN, #VISAlbania dhe #COSV