Zëri Amerikës: Të rinjtë në mbrojtje të lumenjve


Organizatat mjedisore po i nxisin të rinjtë të bëhen pjesë më aktive për mbrojtjen e lumenjve. Kohët e fundit është rikthyer shqetësimi për ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël në disa zona të mbrojtura. Hidrocentralet shihen me shqetësim nga komunitetet vendore pasi cënojnë vlerat natyrore dhe turizmin.

Kronikë e përgatitur nga Zëri Amerikës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *