Vjosa – Një mundësi e veçantë për Shkencën Lumore Europiane (RAPORT)

Vjosa pranë qytetit të Tepelenës. (c) Ch. Baumgartner

Për herë të parë, ekspertët nga universitetet e Shqipërisë, Austrisë dhe Gjermanisë do të mblidhen së bashku për të paraqitur dhe diskutuar se çfarë dihet për Vjosën dhe për të përcaktuar boshllëqet në njohuri. Ndërsa ekpertët nga Shqipëria do të sjellin informacionin egzistues për këtë lumë si mbështetje për të përpunuar konceptet e zhvillimit dhe të menaxhimit, kolegët e tyre nga Austria dhe Gjermania do të paraqesin standardet ndërkombëtare për shkencën lumore dhe kërkesat ligjore të Bashkimit Europian. Konferenca do të përpiqet t’u përgjigjet pyetjeve qe vijojnë: Çfarë dimë ne për Vjosën? Çfarë nevojitet të hulumtohet në përputhje me standardet e BE-së? Çfarë nevojitet të vlerësohet gjatë përgatitjes së planeve për hidrocentrale? Çfarë roli mundet të luaj Vjosa në shkencën lumore të Europës?


Për raportin e plotë ju lutemi klikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *