Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Iniciativa

Të peshkosh për shkencë

Javën e ardhshme delegacioni i CTCF në bashkëpunim me EcoAlbania, do të vizitojë luginën e lumit Valbona në Shqipëri. Fillimisht qëllimi i këtij udhëtimi ishte për të marrë një përshtypje të përgjithshme të situatës në këtë pellg ujëmbledhës, dhe për të vlerësuar potencialin e tij për zbatimin e një projekti që kombinon ruajtjen e troftës […]

CategoriesIniciativa

Hapi i parë: Njihuni me të rejat

Shqipëria…është me shumë mundësi i vetmi vend në Evropë ku asnjë troftë ngjyrë kafe nga ujërat e Atlantikut nuk është introduktuar nga dora e njeriut. Rekombinimi gjenetik i popullatës së troftës është i madh dhe përfshin lloje si: S. marmoratus, S. ohridanus, S. Letnica– tre deri në katër subspecie apo forma, S. Trutta të cilat […]

CategoriesIniciativa

Trofta kontinetale

Shqipëria, mbreslënëse dhe premtuese! Në ditën e fundit të aktivitetit të organizuar në luginën e lumit Soča- Tolmin, Slloveni, në datat 24-30 gusht 2014, ne u munduam të paraqesnim situatën e lumenjeve në vendin tonë si dhe mundësitë që mund të jenë me interes për të punuar në lidhje me ruajtjen e vlerave natyrore. Pothuajse […]