Nisma për ndryshmie në ligjin e koncesioneve për HEC-et në media

Organizatat mjedisore kombëtare dhe lokale së bashku me ekspertë të ligjit dhe të mjedisit kanë ndërmarrë nismën ligjore qytetare për ndryshime në paketën ligjore të koncesioneve për HEC-et. Ata kanë bërë një analizë thellë të planeve, strategjive dhe legjislacionit kombëtar të 4 sektorëve: atë të energjisë, turizmit, mjedisit dhe ujit, në frymën e përafrimit të tyre me legjislacionin e BE. Një draft me disa rekomandime për amendime në legjislacionin ekzistues është përgatitur dhe konsultuar me palët e interesuara gjatë forumeve lokale dhe atij kombëtar. 

Disa prej propozimeve konkrete të diskutuara në forumin kombëtar i gjeni në intervistat më poshtë në Ora News, Scan TV, Klan Plus dhe FaxNews nga ekspertja ligjore Elvana Tivari, Drejtori EcoAlbania-s Olsi Nika dhe përgjegjësja e komunikimit Besjana Guri.

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zCwzc6kSIeg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3eLFWm6iyFW3fmqld9of0STO2xYYMHvkCPIqCMABAipcxrcpVj25mW1xw

 

 

https://www.facebook.com/faxweb.al/videos/2280394675525693/?hc_ref=ARQ3mq9IoAplNv-DT-l47kvYHs_WCUesBtux58K-JCiVaQLCAfVhW47KKyMok6-nq3k&__xts__%5B0%5D=68.ARANkMfHMjbdVehdHPF8ORa_Tm701y9DEKtYekVS5wXve-wlKbupO_Gu9FwAMgPK20LX-TFfm84x2dbQ-OmmEndML_Y8os38NFFzj-ScX2GPEWEy56_eCn8w2GY-sHtzpUMPWqHBy6NS_E29661idCnIGD5YG-ByrEwrbqo2cKR4xrqGn3NA72tW7iS7uJJ0Ky6LITFxIruaV_BvoJwh4qsS_o1Z5eR7dG6sMZsEtDkbtddXPyU2VT3aMJJHigEaxq9FQicA5Tz-IRPppubYyAwdvffEkIH25vgL2WQ8OjnGHzKepL9uwum8q_x1Dgo21u576eyb7FwUtngK7lHSDSByb9nktQ_p6IbgNRUlF0qUF6mWYCPufRI_SySrbisyaFe41lcjvT-d5tGHZPPSsoSPn-3B1-S92WF1xrcgLem2_jR2vsgPKWkXKCW-x66hq7WSeqlSqc7fWdKZ7ygZG98EMkXzoEZmZ8ncN1h9yZgle2KLpKOn46ck_cNeJtnjXdzm&__tn__=FC-R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *