Ne Media

Zëri Amerikës: Të rinjtë në mbrojtje të lumenjëve

 

Organizatat mjedisore po i nxisin të rinjtë të bëhen pjesë më aktive për mbrojtjen e lumenjve. Kohët e fundit është rikthyer shqetësimi për ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël në disa zona të mbrojtura. Hidrocentralet shihen me shqetësim nga komunitetet vendore pasi cënojnë vlerat natyrore dhe turizmin.

Kronikë e përgatitur nga Zëri Amerikës.