Reflektimi i Ylberëve: Frymëzimi për Ndërgjegjësimin Mjedisor në Shkollën “Riza Spahiu”

Kukës, 9 prill 2024. Me ylberë që reflektonin në duart e tyre dhe një motivim të ri për të mbrojtur mjedisin e përbashkët, nxënësit e shkollës “Riza Spahiu” në Kukës përfunduan aktivitetin e edukimit mjedisor me një notë të lartë.

Dita filloi me një diskutim të gjallë mbi mbrojtjen e mjedisit. Ekipi i edukimit ndau këshilla praktike mbi kursimin e energjisë, menaxhimin e mbetjeve në mënyrë të përshtatshme dhe marrjen e veprimeve të vogla por të rëndësishme për të ndikuar pozitivisht në mjedisin tonë. Nxënësit ishin të angazhuar dhe entuziastë, të etur për të mësuar se si mund të kontribuonin për një planet më të pastër dhe më të shëndetshëm.

Pika kulminante e ditës ishte një eksperiment praktik që përfshinte krijimin e një ylberi duke përdorur një pasqyrë, ujë dhe rreze dielli. Ky aktivitet i thjeshtë, por tërheqës, demonstroi bukurinë e fenomeneve natyrore dhe nënvizoi rëndësinë e të kuptuarit dhe vlerësimit të mjedisit tonë. Nxënësit ishin të lumtur të shihnin ngjyrat e ndritshme të ylberit, një kujtesë e gjallë e mrekullive të natyrës dhe përgjegjësisë së tyre për t’i ruajtur ato.

Duke punuar në çifte, nxënësit bashkëpunuan për eksperimentin duke nxitur punën në grup dhe duke përmirësuar aftësitë e tyre për të menduar kritikisht. Ata u inkurajuan të mendonin në mënyrë kreative për zgjidhje ndaj sfidave mjedisore në komunitetin e tyre, siç është ulja e përdorimit të plastikës, ruajtja e ujit dhe promovimi i riciklimit.

Gjatë gjithë seancës, u theksua rëndësia e veprimeve të vogla që çojnë në ndryshime të mëdha. Duke adoptuar zakone miqësore me mjedisin, nxënësit mësuan se mund të bëjnë një ndryshim të rëndësishëm në jetën e tyre të përditshme. U dhanë këshilla praktike se si të mbrojnë mjedisin, nga fikja e dritave kur nuk përdoren deri te pjesëmarrja në aksione lokale të pastrimit.

Iniciativa u mirëprit ngrohtësisht nga stafi i shkollës, i cili shprehu mirënjohjen dhe interesin për të vazhduar aktivitete të tilla të vlefshme edukative.