Mbrojtja e lumenjve në Shqipëri

Ndërtimi i hidrocentraleve kërcënon ekosistemet e  lumenjve të Ballkanit Perëndimor. Organizatat mjedisore nga Gjermania dhe Austria kanë bashkuar forcat me organizatat e Ballkanit Perëndimor në kryerjen e fushatës “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”. Sipas studimit të tyre, ndërtimi i hidrocentraleve kërcënon ekosistemet e ujërave të ëmbla, por edhe rrit rrezikun e përmbytjeve për shkak të erozionit dhe shpyllëzimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *