Vjosa – një ekosistem lumor me rëndësi Evropiane

Mbi 60 shkencëtarë nga Shqipëria, Austria dhe Gjermania kanë bashkuar rezultatet e kërkimit për biodiversitetin dhe ekologjinë e lumit Vjosa dhe kanë publikuar një volum shkencor të dedikuar lumit të fundit të egër në Evropë. Një pjesë e mirë e të dhënave janë publikuar për herë të parë në revistën shkencore të Akademisë së Zoologjisë dhe Botanikës Austri.
Me këtë publikim, shkencëtarët ofrojnë një pikë nisje për studime të mëtejshme dhe një bazë për monitorim të vazhdueshëm mjedisor sipas standardeve të BE për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
Botimi është publikuar vetëm në gjuhën angleze dhe mund ta gjeni