Vjosa: Lumi i Fundit i Egër i Evropës

Lumi Vjosa në Shqipëri është i një rëndësie pan-evropiane apo edhe globale. Përgjatë rrjedhës së tij prej 270 km, ai përfaqëson një nga sistemet e fundit të lumenjve të mëdhenj të paprekur në Evropë, që rrjedh nga malet Pindus në Greqi në Detin Adriatik pa pengesa artificiale. Lugina e Vjosës mbulon pothuajse 16% të territorit të Shqipërisë. Pavarësisht mungesës së studimeve të zgjeruara, për shkak të shumëllojshmërisë së habitateve natyrore, kjo pjesë e vendit krijon mundësinë e një vazhdimësie ekologjike duke i dhënë strehë një biodiversiteti të pasur. Dimensioni, kompleksiteti dhe integriteti i habitateve të lumenjve përgjatë Vjosës janë unike brenda Evropës. Sistemi i lumenjve me gërsheta karakterizohet nga brigje të mëdha zhavorri me bimësi pioniere, ishuj, krahë anësorë, harqe, pellgje dhe pyje aluviale të vegjetacionit vendas që ofrojnë terren mbarështues për speciet tipike të shpendëve.

Për më shumë klikoni:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *