Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesRaporte

Deklarata për mbrojtjen e lumit Vjosa nga Komuniteti lokal

Kjo deklaratë është hartuar në kuadër të turit të takimeve me komunitetin lokal të luginës së Vjosës, “Vjosa Tour” realizuar në periudhën dhjetor 2014-mars 2015, si pjesë e fushatës “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës” nga EcoAlbania. Ky përbën një dokument ku vetë banorët e komuniteteve lokale të Çarshovës, Petranit, Piskovës, Përmetit, Tepelenës, Memaliajt, Qesaratit, […]

CategoriesRaporte

Fakte dhe të dhëna për lumin Vjosa 2

Lumi Vjosa në Shqipëri është një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës. Në rrugën e saj mbi 270 km, Vjosa rrjedh e pandikuar në mënyrë të natyrshme, e karakterizuar nga kanione të bukur, rrjedha të rrëmbyeshme, ishuj dhe kthesa që krijojnë gjarpërime të mrekullueshme. Ndërtimi i HEC-eve është kërcënimi aktual më i madh […]

CategoriesRaporte

Deklarata për mbrojtjen e lumit Vjosa nga OJF

Organizatat mjedisore në Shqipëri i janë bashkuar përpjekjeve për mbrojtjen e lumit të Vjosës nga kërcënimet që i kanosen nga zhvillimi i pakontrolluar i projekteve të HEC-eve. EcoAlbania në rolin e lehtësuesit të kësaj nisme ka dërguar pranë Kryeministrisë vullnetin e përbashkët të OJF-ve të shprehur përmes një deklarate zyrtare. Ndër të tjera në këtë […]

CategoriesRaporte

Ditët e Biodiversitetit në lumin Vjosa

Për tri ditë, rreth 70 vetë u përfshinë në këtë aktivitet: eksperetë të biodiversitetit, studentë vullnetarë, gazetarë, personazhe të njohur të artit dhe përfaqësues të pushtetit lokal të bashkive dhe komunave të pellgut ujëmbledhës të Vjosës (Tepelenë, Qesarat, Memaliaj). Gjithë aktiviteti është ndjekur me kujdes, hap pas hapi nga një grup fotografësh profesionistë, të cilët […]

CategoriesRaporte

Fakte dhe të dhëna mbi lumin Vjosa 1

Lumi Vjosa ka një vend të veçantë dhe të rëndësishëm në jetën e përditshme të banorëve që jetojnë përgjatë brigjeve të tij. Tarracat e saj u sigurojnë fshatrave tokën pjellore për aktivitete bujqësore të tilla, si prodhimet agrokulturore dhe blegtorale. Sasia dhe shumëllojshmëria e peshkut janë jetike për ekonominë dhe mirëqenien e peshkatarëve vendas. Turizmi […]