Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Masat për ruajtjen e Bretkosës shqiptare (Pelophylax shqipericus) në Gjirin e Vlorës

Nis zbatimin e projektit: Masat për ruajtjen e Bretkosës shqiptare në Gjirin e Vlorës

EcoAlbania nisi zbatimin e projektit “Masat për ruajtjen e Bretkosës Pelophylax Shqipericus në Gjirin e Vlorës”, mbështetur nga Critical Ecosystem Partnership Fund, i cili synon të hartojë një plan veprimi dhe masa konkrete për mbrojtjen dhe menaxhimin e kësaj specieje të rrezikuar.