Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesRaporte Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

Manual praktik për të kuptuar dhe përdorur të drejtën mjedisore

Masat e Shqipërisë për të parandaluar përkeqësimin e mjedisit dhe për t’iu përg- jigjur ndryshimeve mjedisore janë nxitur gjithnjë e më shumë nga angazhimet si- pas marrëveshjeve shumëpalëshe mjedisore nga njëra anë por dhe nga nevojat e brendshme nga ana tjetër. Kjo kërkon që zyrtarët qeveritarë jo vetëm të kuptojnë se si ta realizojnë zbatimin […]

CategoriesFushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri Raporte

Marrëdhenia me Median, Udhëzues për Shoqërinë Civile

Procesi demokratik i vendimmarrjes së politikave publike mbështetet në një publik të informuar, të arsimuar dhe të angazhuar. Ekspertët akademikë, zyrtarë qeveritarë, biznese, analistë financiarë, pjesëmarrës në një ngjarje specifike dhe më e rëndësishmja për këtë udhëzues grupe qytetare vullnetare jofitimprurëse, shpesh të njohura si organizata joqeveritare dhe aktorë të shoqërisë civile, ofrojnë informacion për mediat. […]