Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesLajme ESPID4Vjosa Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Java Shkencore e Sarantaporos:  Një mision kërkimi për Parkun Kombëtar të parë Ndërkufitar të një lumi të egër në Evropë, Aoos/Vjosa  

++Më shumë se gjashtëdhjetë shkencëtarë vullnetarë nga nëntë vende eksploruan jetën e fshehur të lumit Sarantaporos, “vëllai i madh” i lumit të fundit me rrjedhë të lirë në Evropë, lumit ndërkufitar Aoos/Vjosa++ Njoftim i përbashkët për shtyp nga MedINA, EcoAlbania, EuroNatur and Riverwatch 9 Korrik 2024, Athinë/Tiranë/Radolfzell/Vjenë – Nga 28 Qershor deri më 5 Korrik […]

CategoriesLajme Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Java Shkencore e deltës së Vjosës 2024: Delegacioni Shkencor eksploron deltën e paprekur të Vjosës

Njoftim i përbashkët për shtyp nga EcoAlbania, Euronatur dhe Riverwatch ++ 40 shkencëtarë bashkëpunojnë për të vlerësuar biodiversitetin dhe për të advokuar për përfshirje në Parkun Kombëtar të lumit të egër të Vjosës midis kërcënimeve të turizmit masiv ++ [Poro/Shqipëri, Vienë, Radolfzell, 26 prill 2024]— Nga data 22 deri në datën 28 prill 2024, një […]