Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete ENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri

Workshop me OSHC-të mjedisore në Kukës

Veriu i Shqipërisë vuan mungesën e specialistëve të mjedisit, ndërsa organizatave lokale të shoqërisë civile u mungon bashkëpunimi. Kjo po ndikon që situata të ndryshme mjedisore të mos marrin vëmendjen e duhur. Por zgjidhja mund të vijë te bashkëpunimi më i ngushtë përmes një platforme që synon rritjen e kapaciteteve nga rrjetëzimi tematik i tyre […]

CategoriesAktivitete ENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri

Workshop me OSHC-të mjedisore në Korçë

Organizatat mjedisore që operojnë në qarkun Korçë njihen me platformën online të projektit ENGONA (Environmental NGO Network in Albania/Rrjetëzimi i Organizatave Mjedisore në Shqipëri). Kështu, për kauzat e përbashkëta siç mund të jetë ruajtja e zonave rreth Liqenit të Ohrit, organizatave lokale të shoqërisë civile u krijohen mundësi bashkëpunimi, konsultimi, koordinimi dhe ndërveprimi me organizatat […]