Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete

Pemët për Tokën – Lëvizja vazhdon

 

Prerja pa kriter e pyjeve në Shqipëri në këto vitet e fundit është një problematikë e mprehtë mjedisore, e cila ka kërcënuar dhe zonat e mbrojtura, në veçanti parqet kombëtare siç është Parku Kombëtar i Lurës. Kjo ditë nxit aksione vullnetare në të gjithë Shqipërinë dhe ka si synim të ndërgjegjësojë publikun e gjerë për rëndësinë që kanë pemët për natyrën.