Qeverisje e Hapur: Të mbrojmë “Zemrën Blu” të Evropës.

Nga Qeverisje e Hapur

Një video reportazh për “Zemrën Blu” të Evropës. Banorët e luginës së Vjosës shprehin opinionet e tyre kundër ndërtimit të digave, kundër barrierave lumore, kundër HEC-eve. Nuk mungojnë protestat dhe reagimet e banorëve për të mbrojtur këtë pasuri ujore. Ata kërkojnë që lumi Vjosa, i vetmi lumë i egër në Evropë, të lihet në gjendje të lirë.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *